Actueel

Kent u Lander Wantens al? Voor de Climate Express fietste hij in augustus 2015 al in 15 uur naar Parijs (370 km!). Deze zomer werd het he-le-maal epic en fietste hij 7000 km door Italië, Hongarije, Slovakije, Polen, WitRusland (Tsjernobyl, da’s durven!), Letland, Estland, Finland, Zweden en Denemarken. Van toewijding en een paar goeie benen gesproken! 

Lander Wantens is met zijn 26...

​Na 'Cultuur op de muur' in 2014 met de grote tekening op de gevel van de serviceflats en 'Kunst in de gang'  in 2016 met grafittipanelen in de gang van het OCMW, slaan de dienst Cultuur van de stad en het OCMW opnieuw de handen in elkaar voor een sociaalartistiek project. Aan de hand van vier workshops, onder begeleiding van een professioneel theatermaker, wordt er geproefd van theater. ...

​Zes personen uit Ninove mogen boetes tot 350 euro verwachten voor sluikstorten. Bovenop de boete wacht ook nog de factuur van minimaal 125 euro voor de opkuis van het vuil. Daarnaast kregen 19 personen een mondelinge en 14 personen een schriftelijke aanmaning. “Met de forfaitaire kost van 125 euro alleen al kan je meer dan 80 huisvuilzakken kopen,” benadrukt schepen van Leefmilieu Wouter...

​ ​Groen-voorzitter Annelies Lievens pleit voor een versnelde realisatie van het stadsrandbos in het leemontginningsgebied in de Diepe Straten. De intrekking van de vergunningsaanvraag voor de ontginning en opvulling  door de betrokken firma is een goede zaak, maar laat uiteraard nog een aantal vragen open.  “Het dossier is zeker nog niet van de...

​De jaarlijkse aanplanting in het geboortebos aan de Venebroeken was opnieuw een knaller van formaat. “Het is vooral een heel warm evenement,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, “Jonge mama’s en papa’s met kleine broer of zus, vaak vergezeld door oma’s en opa’s, af en toe een kleine baby met een nieuw broertje of zusje dat nog...

​Sinds enkele maanden verhuurt de stad Ninove fietskluizen aan het station en in de Kaardeloodstraat (aan shoppingcentrum Ninia).

Schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) is tevreden met de ingebruikname. “Deze fietskluisen zorgen ervoor dat pendelaars met een dure fiets (zoals een elektrische fiets) zonder schrik voor diefstal of schade hun fiets kunnen achterlaten...

​Het project mobiel sociaal huis loopt intussen al een tweetal jaar in de gemeenten Haaltert, Erpe-Mere en onze stad Ninove. Een ploeg van een vijftiental Ninoofse vrijwilligers, ondersteund en gecoacht door professionals, gaan op een vrijblijvend bezoek bij senioren van 75 jaar en ouder die nog thuis wonen. Via een bevraging proberen ze een zicht te krijgen hoe de oudere Ninovieters het...

​De OCMW-raad van september evalueerde na één jaar de samenwerking met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) rond de woonbegeleiding van kwetsbare huurders die hun woning dreigen te verliezen bvb. omwille van huurachterstal, samenlevingsproblemen of omwille van een ontwrichte relatie huurder-verhuurder.  Het CAW gaat preventief - wat wil zeggen vóór dat het vredegerecht een vonnis heeft...

Groen Ninove tevreden met negatief advies stadsbestuur tegen leemontginning aan Hof Ter Duyst! 

​U heeft er ongetwijfeld de voorbije weken van gehoord: de firma Ontginning De Mets (ODM) heeft eind juni een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning te bekomen om de ontginning en opvulling van de...

Pagina's