Jordy De Dobbeleer nr.23 voor het Vlaams Parlement

27 Mei 2024

Jordy De Dobbeleer nr.23 voor het Vlaams Parlement

Binnen twee weken kiezen we met zijn allen een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement! Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer vertegenwoordigt Groen Ninove op de Vlaamse lijst vanop een ondersteunde plek. Je vindt hem terug op plaats 23 van de effectieven.

“Nu de ecologische beweging meer en meer onder druk komt te staan, is een duidelijke groene stem in het Vlaams Parlement meer dan nodig," vindt Jordy.

Je kan er immers moeilijk naast kijken: niet alleen de natuurbeweging, feitelijk ligt het hele ecologische gedachtengoed de laatste tijd meer en meer onder vuur.

“Dat is bijzonder jammer, want de ecologische uitdagingen worden met de dag groter,” vertelt De Dobbeleer, “De grote hefbomen voor een goed milieubeleid zitten op Vlaams niveau en dus wil ik met mijn kandidatuur vanuit Ninove de groene stem luider laten klinken.”

OCMW-raadslid sinds 2013

Jordy is 39 en woont samen met zijn partner Tina en dochtertje Romi samen in het lieflijke Aspelare. Hij zetelde 11 jaar in het OCMW en is sinds 2022 gemeenteraadslid voor Groen in Ninove. Al 10 jaar is hij ook trotse voorzitter van Werkpunt Ninove vzw, een sociale dienstenchequeonderneming van ongeveer 50 poetshulpen, ontstaan uit het PWA-verhaal.

“Naast het ecologische heb ik me dus ook altijd voor het sociale ingezet in mijn engagement,” vertelt Jordy, “en dat zal ik uiteraard blijven doen.”

In 2024 staat onze samenleving voor een duidelijke keuze. In Ninove is dat nog meer uitgesproken. Schuiven we op naar het extreme, hollen we het extreme achter naof kiezen we écht voor eerlijk beleid. Kiezen voor de juiste balans tussen mens en planeet, tussen werk en privé, met echt gelijke kansen voor iedereen.

Enkel met Groen worden die juiste keuzes gemaakt.