Tragewegenproject: klein traject, groot effect

02 April 2020

Tragewegenproject: klein traject, groot effect

Het stadsbestuur bezorgde in het kader van het tragewegenproject opnieuw een aantal onverharde buurtwegen een flinke upgrade door ze in halfverharding aan te leggen. “Mooi om zien hoe de forse verbetering van soms kleine stukjes de omgeving een pak veiliger kunnen maken,” vertelt BCSD-lid Jordy De Dobbeleer.


Jordy is afkomstig van de Klapstraat in Meerbeke en is blij dat het baantje tussen de Kapellestraat en de Sint-Berlindisstraat onder handen werd genomen. Het gaat maar om 130 meter, maar voor fietsers die van de Klapstraat en Roesbeke komen maakt het een groot verschil. “Het baantje lag schots en scheef en werd zeker bij slecht weer gemeden. Fietsers rijden dan via de Kapellestraat en de Nieuwstraat naar centrum-Meerbeke, en bovendien langs het drukke kruispunt aan de Herremansstraat waar van drie kanten verkeer komt,” vertelt De Dobbeleer. “Met het nieuw aangelegde traject kan je in alle weersomstandigheden veilig tussen de Kapellestraat en de Sint-Berlindisstraat fietsen. Een troef voor de schoolgaande jeugd waar de twee kleuter- en basisscholen van Meerbeke comfortabel worden verbonden.”

De upgrade past in het tragewegenproject van de stad, dat een recreatief en een functioneel luik kent. “Met de functionele trage wegen zoals het baantje in de Kapellestraat willen we veilige routes creëren voor voetgangers en fietsers, weg van het gemotoriseerd verkeer,” vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel. In Outer werd het baantje tussen de Kloosterstraat en de Vrijdaghoek in halfverharding gestoken. Dit deel kadert eerder in het recreatieve luik voor wandelaars en joggers.