14 oktober: Waar het echt om draait

23 Augustus 2012

Vaak wordt gezegd dat ideologie er bij lokale politiek niet toe doet. Gemeentelijke politiek zou gaan over pinten trakteren op café (voor de verkiezingen) en trottoirs heraanleggen (na de verkiezingen). In dit programma willen we duidelijk maken dat linkse politiek op lokaal niveau wél anders is. Je kan zeggen dat Ninove een slaapstad in de schaduw van Brussel is geworden, en dan zijn er drie reacties mogelijk. Je kan klagen en mensen bang maken over de verfransing en vervreemding, zonder een realistisch alternatief voor te stellen. Je kan je bij die vaststelling neerleggen, en dan maar zorgen dat Ninove echt een rustig slaapstadje is, waar men elkaar niet teveel lastig valt en het voorts makkelijk winkelen is. Of je kan alles inzetten om van Ninove een stad te maken die ook leeft, en meer: samen-leeft. Het is de keuze tussen een extreemrechts, een centrumrechts (zoals de huidige meerderheid) en een links beleid.Ons links project voor Ninove valt samen te vatten met de twee kernwaarden van onze partijen: sociaal en groen. Met sociaal bedoelen we drie zaken: dat het welzijn van de gemeenschap belangrijker is dan dat van het individu; dat het beste in de mens naar bovenkomt in groep en niet bij het individueel nastreven van eigenbelang; en dat een 'rijk' leven investeren in de maatschappij vergt en niet louter in het individu. Groen wil zeggen dat een mens niet alleen in een aangename sociale maar ook ecologische omgeving moet kunnen leven. En dat we niet enkel aan de belangen van de huidige maatschappij moeten denken, maar ook aan die van de volgende generaties.

Dit programma kan rekenen op een ploeg die je dan weer met drie termen kan kenmerken: ambitieus, strijdvaardig en optimistisch. Zoals je verder in dit programma kan lezen hebben wij grootse plannen voor (en mét!) Ninove. We zijn strijdvaardig en optimistisch dat we hierin kunnen slagen. We trachten, via dit programma en op straat, elke Ninovieter te overtuigen van onze visie. Eén voor één, net als het veranderen van Ninove stap voor stap zal gebeuren.

Zo willen we elke Ninovieter betrekken bij het beter maken van onze stad. Dat is misschien wel ons belangrijkste programmapunt: een Ninove op mensenmaat zal bestuurd worden door de Ninovieters, samen met een stadsbestuur dat ten dienste staat van haar mensen, wijken en organisaties.

Ons project is er één van lange adem. En het werk zal nooit af zijn. De stad kan altijd worden verbeterd, en omdat de tijd nooit stilstaat zullen er ook nieuwe uitdagingen opduiken. Ook dit programma is daarom per definitie onaf. We nodigen jullie dan ook uit om ons nieuwe en betere ideeën aan te reiken.

Ons programma  is te vinden op www.uwninove.be !