De mensen van

Groen Ninove

Wouter Vande Winkel

Schepen bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en leefmilieu  

Jordy De Dobbeleer

Lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW Ninove) 

Yves de Roder

Voorzitter Groen Ninove