32 Assistentiewoningen in Denderwindeke

26 September 2013

De OCMW-raad zette vlak voor de zomer het licht op groen voor de bouw van 32 nieuwe assistentiewoningen op het voormalige rustoord in Denderwindeke. Assis­ten­tiewonin­gen zijn opvol­gers van de beter gek­ende ser­vice­flats. Het is een zelf­s­tandige woon­vorm met zorgvoorzien­ing voor 65-plussers. Belan­grijk is dus dat de oud­eren kun­nen reke­nen op aangepaste huisvest­ing en hulpverlening. Met de verbouwing van het gebouw wordt de capaciteit vergroot tot 49 assistentiewoningen. In juni werd een ontwerper uit Sint-Truiden aangeduid, die ook het woon- en zorgcentrum Klateringen uittekende. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer ziet hierin een eerste antwoord op de vergrijzingsuitdaging waar onze maatschappij voor staat. "Met de komst van extra assistentiewoningen in Denderwindeke bezorgen we oudere maar wel mobiele Ninovieters een aangepaste woning. Met een goede omkadering en het besef dat men steeds bij iemand terecht kan, blijven deze senioren zelfstandig wonen. Met de coalitiepartners hebben we trouwens afgesproken dat we deze bestuursperiode een aanzet gaan doen naar een nieuw rustoord op Ninoofs grondgebied. Dit is dus geen slag in het water."