’t Straat is van iedereen!

15 Februari 2015

’t Straat is van iedereen!

In Dilbeek is men van plan systematische de voorrang van rechts af te schaffen op lokale verbindingswegen. Voor enkele seconden tijdswinst voor de automobilist wordt op die manier opnieuw de veiligheid van buurtbewoners opgeofferd. Ondervoorzitter Joachim De Maeseneer fietst dagelijks naar het werk en kan er van meespreken: de zogenaamde 'lokale verbindingswegen' of die gemeentewegen die als verbinding tussen de achterliggende dorpskernen en de Ninoofse ring liggen zijn tijdens de ochtend- en avondspits bijzonder druk. De gewestwegen zijn vaak verzadigd en dus zijn de lokale verbindingswegen uitgegroeid tot zeer drukke sluiproutes. "Niet alleen het aantal wagens is een probleem," getuigt hij, "ook de snelheid van het verkeer is vaak intimiderend voor de zwakke weggebruiker". De overheid moet er dan ook alles aan doen om te voorkomen dat dit sluipverkeer nog toeneemt en moet maatregelen treffen om de snelheid van dat sluipverkeer onder controle te houden. Een veralgemeende afschaffing van de voorrang van rechts ten voordele van doorgaand verkeer is te gek voor woorden, meent schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, die zich in een 

opiniestuk in De Standaard en een interview met TV Oost verzette tegen het principe. "Laat ons wel wezen: met de afschaffing van de voorrang van rechts win je bijvoorbeeld op het traject Zandbergen-Appelterre-Brakelsesteenweg hooguit enkele seconden als automobilist, waarom dan de veiligheid voor voetgangers en fietsers in gevaar brengen?"

De Maeseneer en Vande Winkel zijn realistisch: "Je draait de tijd niet terug en het sluipverkeer terugdringen is onmogelijk. Lokale wegen echter nog maar eens prijsgeven aan het wegverkeer is geen optie: 't straat is van iedereen, niet alleen van de automobilist."

BIJLAGEN:
30-01-2015-rode_loper_voor_sluipverkeer.pdf