Aanvaring met Rudy Corijn (n-va)

23 Mei 2013

Het debat rond het lenteakkoord werd slechts op één punt scherp van toon, toen Rudy Corijn (n-va) schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel een inconsequente houding verweet inzake Den Dollar. Dat dit verwijt juist van gewezen schepen Corijn kwam, was voor Vande Winkel een brug te ver. "Als schepen zat hij zes jaar op de eerste rij bij het ontwerp, wij kregen vanuit de oppositie pas in 2009 inzage in het ontwerp en hebben gedurende drie jaar er alles aan gedaan om het ontwerp tegen te houden. Corijn keurde het ontwerp in verschillende fases op de gemeenteraad mee goed, behalve op de gemeenteraad van juni 2012: toen had hij de overstap naar de n-va al gemaakt en wist hij zelf niet meer wat of hoe, en heeft hij de gemeenteraad bij de stemming over Den Dollar verlaten."Vande Winkel was duidelijk: "Over de herinrichting van  de Halsesteenweg in Neigem willen we met Groen de volle verantwoordelijkheid nemen, want daar zijn we van meet af aan betrokken bij het ontwerp. Over de herinrichting van Den Doorn zullen we deels verantwoordelijkheid dragen, want de ontwerpfase is nog niet afgerond. De hele procedure rond Den Dollar was echter volledig afgerond toen wij in het bestuur stapten en daar beperkt onze rol zich tot het begeleiden van het project. De bekommernissen die we hadden in de aanloop van het dossier hebben we nog steeds en zullen we waar mogelijk trachten op te lossen."