Andere zwembadtarieven voor niet-Ninovieters?

26 Oktober 2011

Andere zwembadtarieven voor niet-Ninovieters?

Jordy De Dobbeleer, lid van de raad van bestuur van het zwembad, stelde tijdens de laatste bijeenkomst voor om een verschil te maken in de toegangsprijzen tussen inwoners van Ninove en andere bezoekers. licht Jordy toe. "Dat is perfect te verantwoorden. Ninovieters betalen immers belastingen en geven daardoor middelen aan het zwembad, onder meer voor 276 000 euro aan toelagen. Andere steden maken al langer dit onderscheid. In Gent betalen niet-Gentenaars het dubbele voor een zwembeurt. Zo ver willen we nu ook niet gaan want we denken eerder aan een meerprijs van 0,5 à 1 euro",

300 000 bezoekers

Het Ninoofs zwembad is hoe dan ook een succesverhaal met bijna 300 000 bezoekers per jaar. En die bezoekers komen van ver. "Zo heb ik kennissen uit Affligem die trouwe bezoekers van het zwembad zijn. Als ze van zover komen, wil het zeggen dat het bij ons leuker zwemmen is dan in hun lokaal zwembad. Als ze al een hebben, want in onze buurt zijn er natuurlijk veel gemeenten zonder zwembad (Gooik, Haaltert, Roosdaal, Galmaarden, enz.)," stelt gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel vast.

Angst voor derving inkomsten

Het voorstel kon echter op weinig meeval rekenen. "De schrik om inkomsten van bezoekers buiten Ninove te verliezen, blijkt groot te zijn. Daarnaast wierp men op dat het zwembad van Ninove een zogenaamd regionaal bad met "Zuid-Oost-Vlaamse functie" is. Op de vraag of daar dan ook "Zuid-Oost-Vlaamse" middelen tegenover stonden, was het antwoord negatief. Tot slot, zou de Europese dienstenrichtlijn gewag maken van een verbod op prijsverschillen tussen inwoners van een gemeenten en die er buiten. Mij lijkt het straf dat een stad als Gent de Europese regelgeving met de voeten treedt. Ik heb alvast aan de VVSG advies gevraagd over deze discriminatiegrond."