Asbest in nieuwe speeltuin stadspark Ninove

18 Juni 2011

Asbest in nieuwe speeltuin stadspark Ninove

Bij de pas vernieuwde speeltuin in het stadspark van Ninove is met asbest vervuilde grond gebruikt. Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel vraagt de onmiddellijke afsluiting van de speeltuin, een grondig onderzoek naar de herkomst van de vervuilde grond, een intern onderzoek naar de veiligheidsprocedures van het autonoom gemeentebedrijf en externe begeleiding door OVAM. De amateuristische aanpak van zowel het stadsbestuur als het AGB DN ? het autonoom gemeentebedrijf dat de werken opvolgde ? is schrijnend. Op zondag 29 mei werd de vernieuwde speeltuin van het stadspark feestelijk geopend op de Dag van het Park. De dag zelf nog contacteerde een verontruste burger gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel met de melding dat hij asbest meende te zien in de toplaag van de nieuw aangelegde speeltuin. Na de vondst van vermoedelijk een stukje Eternit bracht Vande Winkel het stadsbestuur op 1 juni telefonisch op de hoogte. Een kleine week later kreeg hij te horen dat de aangevoerde grond officieel geattesteerd was, maar dat er altijd een miniem stukje Eternit tussen de grond gesukkeld kon zijn. Donderdag 9 juni drong Groen! ? ditmaal via e-mail ? nogmaals aan op verder onderzoek ondanks de attesten. Aangezien het asbest betrof vond Groen! dat we absolute zekerheid moesten hebben ? zeker gelet op het feit dat de grond zich in een speeltuin bevond. Woensdag 15 juni leverden we zelf twee stalen af op het AGBDN ? het Autonoom Gemeentebedrijf Diensten Ninove, verantwoordelijk voor de aanleg en opvolging van de heraanleg van de speeltuin. We drongen opnieuw schriftelijk aan op een laboratoriumtest. Aangezien het AGB DN de zaak in onze ogen onvoldoende ernstig nam, stuurden we donderdag 16 juni zelf een staal ter onderzoek op naar een asbestlaboratorium (ter info: uit telefonisch contact met het AGB DN bleek dat de aangeleverde stalen nog niet verstuurd werden). De analyse van ons staal toonde aan dat het chrysotiel of 'wit asbest' betrof, de meest gebruikte vorm van asbest.

Groen! vindt de opvolging van de werken en de afhandeling van de melding door het AGB DN van een knulligheid en amateurisme getuigen, die nauwelijks voorstelbaar is. Met asbest kan je immers niet voorzichtig genoeg zijn. Het is onbegrijpelijk dat een gewone burger het aanwezige asbest wel opmerkt en het AGB DN als opdrachtgever van de werken niet. De veiligheidsprocedures binnen het AGB DN moeten eveneens aangescherpt worden. "Als blijkt dat de vervuilde grond ? zoals het AGB DN al gesuggereerd heeft ? afkomstig is van gerecupereerde grond op het terrein zelf, is het onvoorstelbaar dat men die grond niet zelf heeft laten testen," zegt Vande Winkel , "Op het terrein stond vroeger een luciferfabriek, grond dus met een stevige historische vervuiling." Ook de opvolging van de melding van Groen! is ronduit slecht. "Als het AGB DN een melding van asbest binnenkrijgt, moet er intern toch een alarm afgaan om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen? Het AGB DN beseft blijkbaar totaal niet wat voor een gevaarlijk goedje asbest wel is", stelt Vande Winkel.

Groen! Ninove eist volgende maatregelen:
1. onmiddellijke afsluiting van de speeltuin en een verbod om het terrein te betreden in het kader van de volksgezondheid tot de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zijn
2. begeleiding door OVAM in de aanpak van het probleem - het AGB DN heeft het probleem immers onvoldoende erkend en blijk gegeven van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin
3. een onderzoek naar de herkomst van de vervuilde grond
4. een intern onderzoek naar zowel de opvolging van de werken door het AGB DN als naar de behandeling van de melding door Groen! van mogelijke aanwezigheid op asbest