Asbest in speeltuin de doofpot in

08 Maart 2012

Asbest in speeltuin de doofpot in

Meer en meer wordt duidelijk waarom gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel tot drie keer toe de asbestvervuiling in de nieuwe speeltuin moest melden voor de stad Ninove maatregelen nam. De theorie van de 'historische vervuiling' die het stadsbestuur al bijna een jaar verkondigt, komt immers op losse schroeven te staan. Nadat Groen in juni 2011 in de stadsspeeltuin asbestdeeltjes ontdekte, beweerde het stadsbestuur dat het hier om een historische vervuiling ging van de luciferfabriek die tot eind jaren veertig op het terrein stond. Raadslid Wouter Vande Winkel dook daarom de archieven in en plaatst nu grote vraagtekens bij die theorie.Een oude luchtfoto toont immers dat de fabriek niet op het terrein van de speeltuin, maar pal op de locatie van het huidige zwembad 'De Kleine Dender' stond. "Bij de bodemanalyses voorafgaand aan de bouw van het nieuwe zwembad werden echter geen asbestdeeltjes gevonden. Dat sterkt het vermoeden dat het asbest niet van een historische, maar van een externe bron komt", aldus Vande Winkel. Bovendien blijkt uit het kadaster en het stadsarchief dat de kern van het huidige stadspark al sinds 1936 in zijn huidige vorm bestaat en dat een groot deel van de speeltuin altijd hooiland is geweest. "Juist omdat men toen nog weinig ecologisch bewust was, is het onlogisch dat men de restanten van de fabriek over dat hooiland zou hebben gestort. Nieuwe grond aanvoeren om het puin te bedekken is immers duurder dan het puin gewoon afvoeren", stelt Vande Winkel.

Redenen genoeg dus om aan de theorie van de historische vervuiling te twijfelen en op zoek te gaan naar een externe vervuiler. Daar wil het stadsbestuur echter niets van weten. Het schepencollege besliste immers dat de stad zich geen burgerlijke partij zal stellen in dit dossier.

Het kartel sp.a-Groen verzet zich tegen deze struisvogelpolitiek. Raadsleden Vande Winkel en Fons Schorreel (sp.a) dienden een voorstel in waarbij het gemeentebestuur zich wel burgerlijke partij zou stellen. De VLD-CD&V-LDD-meerderheid stemde het voorstel weg.

In de discussie over het voorstel waren overigens een aantal bijzonder eigenaardige opmerkingen te horen vanuit de meerderheid. Zo begon schepen van Leefmilieu Marc Nachtergaele zijn repliek met de opmerking dat raadslid Vande Winkel zijn zoekwerk had kunnen laten, aangezien zijn bemerkingen reeds gekend waren. "In dat geval kan je je toch ernstige vragen stellen bij de houding van het stadsbestuur. Als men op de hoogte was van de boven aangehaalde feiten, waarom heeft men dan het fabeltje van de 'historische vervuiling' de wereld ingestuurd?" zegt Vande Winkel. Nog straffer kwam schepen van Patrimonium Freddy Van Eeckhout uit de hoek, tevens voorzitter van het Directiecomité van het AGB Dienstenbedrijf Ninove (verantwoordelijk voor de opvolging van de werkzaamheden), die het bestond te verklaren dat we "toch niet tegen onszelf gingen procederen?" "Impliciet geeft hij daarmee zelf aan dat de asbestvervuiling vermoedelijk bij de werken zelf ontstond, en geen gevolg is van historische vervuiling", aldus Vande Winkel.

Voor het rood-groene kartel is de kous daarmee echter niet af. Kartelvoorzitters Jordy De Dobbeleer (Groen) en Stijn Vermassen (sp.a) willen indien mogelijk verder gaan: "We onderzoeken de mogelijkheid om zelf een procedure te starten. Het bestuur kan niet doelbewust met de volksgezondheid van de inwoners spelen. Dat men tot drie keer toe een waarschuwing over het asbest naast zich neerlegt en pas actie onderneemt als Groen een officiële laboratoriumtest op tafel legt, is volstrekt onverantwoord. Bovendien is het onlogisch dat de factuur voor de sanering van het terrein volledig bij de belastingbetaler terechtkomt als er een externe vervuiler in het spel is."