Basisontwerp volkstuinen klaar

19 Mei 2016

Basisontwerp volkstuinen klaar

Het basisontwerp van de volkstuinen achter de Brusselsesteenweg is klaar. Het ontwerp, dat in overleg met de werkgroep Volkstuintjes tot stand kwam, werd gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden.   Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel is tevreden met het ontwerp en is dankbaar voor de vruchtbare inbreng van de leden van de werkgroep: "We zijn samen tot een goed gedragen ontwerp gekomen. Het terrein wordt ingedeeld in 'tuinkamers' waar telkens 8 à 10 individuele perceeltjes worden ingericht. In elke tuinkamer komt een berging voor gemeenschappelijke en persoonlijk werkmateriaal en een bankje als rustplek." Bedoeling is dat de gebruikers zelf instaan voor het onderhoud van het groen rond deze tuinkamers. Het beheer van de volkstuintjes zal immers in handen worden gegeven van een vzw.

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer en penningmeester Jolien Van Londersele zijn enthousiast over het ontwerp en zijn overtuigd dat het project op veel bijval zal kunnen rekenen, zeker bij de inwoners van het stadscentrum. "Het stadsbestuur mikt op een heel breed publiek. Meest logisch doelpubliek is misschien de oudere Ninovieter die naar een appartement getrokken is maar toch nog een moestuin wil hebben, maar ook jonge koppels in een kleinere rijwoning zullen in de volkstuintjes terecht kunnen," vertelt Van Londersele. "We hopen ook dat de volkstuintjes een ontmoetingsplek worden voor de diverse gemeenschappen in onze stad," vult De Dobbeleer aan, "In andere steden merken we alvast dat naast het voetbalplein ook de volkstuinen een plek vormen waar de diverse gemeenschappen elkaar vinden."

Doorheen het terrein loopt een centrale voetweg die op termijn ook aansluiting zal vinden op de Burchtdam. Bijzonder aandachtspunt is de waterhuishouding, aangezien het terrein zeer drassig is en vlakbij de Dender gelegen is ? een punt van bezorgdheid voor de omwonenden. "De bestaande grachten worden dan ook niet alleen geruimd maar ook verbreed en er komen grachten bij om zowel de afdracht als het bergend vermogen op het terrein te vergroten," vertelt Vande Winkel.

De centrale ontmoetingsruimte krijgt een ruim terras, dat deels overdekt wordt. Die overdekking kan op termijn afgesloten worden om indien gewenst de binnenruimte te vergroten. Eén tuinkamer wordt ook gereserveerd voor samentuinieren en zal een aantal 'probeerpercelen' hebben voor wie geïnteresseerd is in een volkstuintje maar niet zeker is of hij of zij het werk dat er bij komt kijken ook aankan. Achter de ontmoetingsruimte komt ook een sneukelbos met bessenstruiken en fruitboompjes waar kinderen kunnen spelen.

In september zou het basisontwerp in een definitief ontwerp moeten omgezet worden. Ook de opstart van de vzw kan dan beginnen. Wie actief wil meewerken of interesse heeft in een volkstuintje kan zich melden op [email protected] .  ?