Bestuursakkoord bijna rond

11 Maart 2013

Bestuursakkoord bijna rond

Halverwege december zaten de onderhandelaars van de coalitie op kruissnelheid om het inhoudelijk bestuursakkoord af te ronden. Met de onduidelijkheid en de geplande herverkiezingen stonden deze gesprekken een tweetal maand 'on hold'. Schepen Wouter Vande Winkel: "Zodra we wisten van de mogelijke herverkiezingen werden de gesprekken over de beleidsnota gestaakt tot een week of 2 geleden. Met de praktische organisatie van de eerste  gemeenteraad en ocmwraad, de carnavalsperiode en de eerste dringende beslissingen, plannen we pas op de tweede gemeenteraad van deze nieuwe coalitie de inhoudelijke bestuursnota voor te stellen. De laatste hand wordt hieraan gelegd. We willen daarbij niet over een nacht ijs gaan. Het bestuursakkoord zal een uitgebreide visie voorstellen op onze stad en de lijnen uitzetten van het nieuwe bestuur. Daarna kan elke schepen dit vertalen naar zijn eigen beleidsnota."Voorzitter Jordy De Dobbeleer, die als secretaris fungeerde gedurende de onderhandelingsperiode, benadrukt de omvang van het werk dat geleverd is door de onderhandelaars: "De coalitie is divers en dus was het absoluut noodzakelijk inhoudelijk goed te weten waar we met deze bestuursmeerderheid naar toe wouden. Vele avonden en zaterdagvoormiddagen zaten we samen om over de diverse beleidsthema's afspraken te maken. Dat leverde bijzonder boeiende discussies op, maar de synthese van die gesprekken mag gezien worden."

Eind maart wordt het beleidsdocument openbaar gemaakt. De ledenvergaderingen van de diverse coalitiepartners moeten het akkoord immers nog bespreken en hun goedkeuring geven aan het geleverde werk.