22 mei 2017

CD&V, sp.a en Groen bundelen de krachten voor 2018

Wellicht heeft u het al vernomen via de pers of de sociale media, maar CD&V, sp.a en Groen bundelen de krachten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Groen-voorzitter Annelies Lievens noemt het een logische keuze: "De samenwerking in het schepencollege verloopt uitstekend en er zijn veel raakvlakken in onze visies over de richting die het volgende bestuur moet volgen." Het idee om in kartel naar de verkiezingen van 2018 te trekken leefde al enige tijd binnen de partijen. "Dat idee is eigenlijk heel natuurlijk gegroeid," benadrukt Veerle Cosyns (CD&V), "De samenwerking binnen het schepencollege verloopt uitstekend en we vinden elkaar ook in de vraag welke richting een volgend bestuur moet inslaan. Dan is de keuze om de krachten te bundelen bijzonder logisch." De naam van de nieuwe formatie is een uitdrukking van de ambitie om breder te gaan dan de traditionele partijpolitiek. "In de opbouw van het programma willen we de inwoners actief betrekken ?  zij zijn experts wat hun wijk of straat betreft," zegt eerste schepen Katie Coppens (sp.a), "We houden ook plaatsen vrij voor onafhankelijke kandidaten die mee de schouders willen zetten onder dit project."

SAMEN stelt dan ook de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur voorop. "Het huidig bestuur steekt al heel veel energie in participatie en buurtoverlegmomenten om tot gedragen beslissingen te komen, maar een nieuw bestuur kan daarin nog een stap verder gaan door bijvoorbeeld dorpsraden of wijkcomités beslissingsrecht te geven over bepaalde budgetten," vertelt schepen Wouter Vande Winkel (Groen), "Dat vraagt een innovatief en creatief bestuur dat bereid is inwoners zelf verantwoordelijkheid te geven over de vraag welke maatregelen prioritair zijn om die buurt of dat dorp te verbeteren."

De nieuwe formatie is er van overtuigd klaar te zijn voor de uitdagingen waarmee Ninove geconfronteerd wordt. "We merken dat veel Ninovieters wakker liggen van verkeersveiligheid en terecht. De huidige meerderheid nam daarvoor al een aantal maatregelen, maar we moeten de lat hoger leggen zodat elke Ninovieter zijn kind zonder zorgen de baan op kan sturen. Ook de bevolkingsgroei is een uitdaging voor onze stad. Wij willen gaan voor een grondige stadsvernieuwing die ten dienste staat van de Ninovieter en waar dus ook plaats is voor groen en gemeenschapsvoorzieningen. En diversiteit kan een troef zijn, maar daar staan wel nog extra inspanningen rond integratie tegenover. Wij gaan voor een Ninove waar elke Ninovieter, jong of oud, autochtoon of allochtoon, hetero of holebi zich thuis voelt in een samenleving gebaseerd op wederzijds respect," zegt OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a).

Groen voorzitster Annelies Lievens drukt haar tevredenheid uit over de samenwerking. "Voor een deel van de achterban van de drie partijen is dit geen evidente keuze en sommige mensen moesten wennen aan het idee. Globaal stellen we wel vast dat het project breed gedragen wordt door onze mensen. We hebben met het bestuur gedurende twee uur gedebatteerd met onze leden en kregen finaal unanieme goedkeuring voor het samenwerkingsverband."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren