Den Dollar: een miskleun van 5.3 miljoen

01 April 2010

Den Dollar: een miskleun van 5.3 miljoen

Groen! Ninove trekt fel van leer tegen het ontwerp van herinrichting van kruispunt Den Dollar van het Vlaams Gewest. Het kruispunt is de toegangspoort voor scholieren van Appelterre-Eichem, Voorde, Outer, Aspelare en Nederhasselt naar het centrum van de stad, maar houdt haast geen rekening met de zwakke weggebruiker. "Senioren of ouders met kinderen kunnen niet eens op een voetpad rekenen om veilig de weg over te steken, terwijl die op sommige plekken drie rijvakken telt," stelt Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel. De Vlaamse regering trekt met het VIA-project (Vlaanderen In Actie) voluit de kaart van de transport- en distributiesector. Wat dat concreet betekent voor de inwoners van een provinciestad als Ninove wordt pijnlijk duidelijk wanneer je het ontwerp van herinrichting van het kruispunt Den Dollar bekijkt: de doorstroom van auto's en vrachtwagens is prioriteit nummer 1, de zwakke weggebruiker wordt als een lastige bijkomstigheid beschouwd. Voor fietsers wordt het uitkijken: overal komt een tweerichtingsfietspad, wat natuurlijk een risico betekent aangezien de chauffeurs op een rotonde geen fietsers van rechts verwachten. Voor voetgangers is het helemaal absurd: de superrotonde die men rond Den Dollar wil creëren telt geen enkel zebrapad. Wil je de baanwinkels in het centrum van de rotonde bereiken dan moet je extreem uit je doppen kijken én voldoende snel zijn.

Zelfs ter hoogte van de drie grote verkeersassen (Brakelsesteenweg, Aalstersesteenweg en Brusselsesteenweg) voorziet men geen zebrapad, wat niet alleen voor voetgangers maar ook voor fietsers een probleem vormt. Fietsers die naar het stadscentrum willen rijden kunnen slechts rekenen op een fietsoversteekplaats, zelfs daar waar (bijv. aan het begin van de Elisabethlaan) de weg drie rijvakken telt. Oudere mensen met een beperkter zichtvermogen en die zich door lichamelijke beperkingen onzeker voelen of ouders met kleine kinderen hebben dus niet de mogelijkheid om van de fiets te stappen en te wachten tot een vriendelijke automobilist hen de weg over laat steken om via een veilig zebrapad de overkant te bereiken. Dergelijke zwakke weggebruikers vertragen immers enkel de verkeersstroom?

Zeker buiten de spitsuren worden die oversteekplaatsen een echt probleem. "Werp een blik op het ontwerp en je ziet dat de rotonde in verkeersluwe uren hoge snelheden toelaat," benadrukt raadslid Wouter Vande Winkel.

Een ander verhaal is het tijdens de spits. Voorzitter David Vanbellingen stelt zich immers ernstige vragen bij het nut van de werken: "Het Vlaams Gewest wil een betere doorstroming van het verkeer, maar zowel op de Brakelse-, de Aalsterse- als de Brusselsesteenweg komt die verkeersstroom toch weer op een enkel rijvak terecht. Concreet: terwijl je nu in het midden van de spits staat aan te schuiven van aan de Pollarebaan tot aan de Sint-Theresiakerk zal je sneller voorbij Den Dollar zijn maar staan aanschuiven van aan de brug over de Dender. 5,3 miljoen euro om het fileprobleem enkel te verleggen en dat allemaal ten koste van fietsers en voetgangers is verkeerd besteed belastinggeld."

Hoewel het openbaar onderzoek nog niet gestart is, plaatst Groen! al een ontwerp van bezwaarschrift op haar website (zie link hieronder). Geïnteresseerde burgers kunnen dat bezwaarschrift nu al becommentariëren en later eventueel gebruiken om zelf bezwaar aan te tekenen tegen de voorliggende plannen. In de komende weken hopen we buurtbewoners en belangenverenigingen warm te kunnen maken voor een breed actiefront. "Ninove is Antwerpen niet," benadrukt raadslid Vande Winkel, "enkel een initiatief dat breed gedragen wordt ? dus niet alleen door politieke partijen ? heeft kans op succes."Contact: [email protected]