Dossier leemontginning: pleidooi voor versnelde realisatie stadsrandbos

24 November 2017

Dossier leemontginning: pleidooi voor versnelde realisatie stadsrandbos

? ?Groen-voorzitter Annelies Lievens pleit voor een versnelde realisatie van het stadsrandbos in het leemontginningsgebied in de Diepe Straten. De intrekking van de vergunningsaanvraag voor de ontginning en opvulling  door de betrokken firma is een goede zaak, maar laat uiteraard nog een aantal vragen open.  "Het dossier is zeker nog niet van de tafel en hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de omwonenden. Wij pleiten voor een vervroegde realisatie van het stadsrandbos, zonder opvulling van de putten. Zo dwingen we duidelijkheid omtrent die opvulling af en verhinderen we de teloorgang van dit prachtige stukje Ninove en de hinder die een opvulling met zich meebrengt," vertelt Lievens. "Eén van de kwesties die nog niet uitgeklaard is betreft de mate waarin de putten opgevuld mogen worden. Net die opvulling zorgt voor de grootste hinder want het gaat om 800.000 m³ grond," vertelt Lievens, "Door een versnelde realisatie van het stadsrandbos is dat deel van het project alvast van de baan."