Drie keer Groen op 25 mei?

21 Januari 2015

Met Wouter, Britt, Jordy en Inge is onze streek goed vertegenwoordigd op de lijsten voor de Kamer en het Vlaamse parlement en de Kamer. Over de kwaliteiten van Bart Staes en Petra De Sutter hoeven we niet uit te wijden. Stemt u ook drie keer Groen op 25 mei? Groen in het bestuur maakt het verschil. Ook in Ninove. Waar we met een gratis fietsleensysteem en met de uitbouw van trage wegen kiezen voor een andere mobiliteit. Waar we de komst van een winkelcentrum van meer dan 10.000 m² afblokten omdat dit de lokale mobiliteit en werkgelegenheid in gevaar bracht. Op 25 mei kan u ons de kans bieden ook op een hoger niveau meer te wegen op het beleid. Uw keuze is cruciaal. Want de klimaatsverandering laat zich sterker voelen. Onze leefomgeving en mobiliteit staan stevig onder druk. De crisis wordt volledig verhaald op de gewone werknemers, niet op de grote vermogens. Met Wouter, Britt, Inge en Jordy kan u vier lokale kandidaten steunen op de Vlaamse en federale lijst. Bart Staes en Petra De Sutter verdienen ook zeker uw steun voor de Europese lijst. We rekenen op u!