Duurzame voeding in WZC

27 Oktober 2016

De driejaarlijkse toewijzing van de uitbating van de grootkeuken leek OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer de gelegenheid om de inspanningen rond duurzame voeding te verhogen. Duurzame voeding bevat verschillende facetten: seizoensgebonden groenten en fruit, fair-trade producten, biologische voeding, korte keten, inspanningen tegen voedselverspilling, minder transport over lucht en zee,? Ook in het kader van de klimaatinspanningen van de stad  en de provincie kan 'duurzame voeding' betekenisvol zijn. 20% van de Vlaamse co2-uitstoot komt voort uit het transport, 8% in de landbouw en 7% in de voedselproductie. Groen-raadslid De Dobbeleer : "De kandidaat-uitbaters worden nu naar hun inspanningen rond duurzaamheid gevraagd. In een brochure spreken ze dan de grote woorden zoals "refood" uit of ondertekenen ze een beleidsverklaring. Sommige inspanningen die logisch lijken zijn misschien onderbelicht. Voor een contract van meer dan 1 miljoen euro vond ik dat er wat meer aandacht aan besteed mocht worden." OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) volgde de suggestie. Binnen de voedingscommissie van het WZC zullen de geleverde inspanningen concreet worden opgevolgd.  ?De Dobbeleer vroeg ook om het criterium "duurzame voeding" voor de volgende driejaarlijkse toewijzing verder te ontwikkelen. Dit laatste zal worden onderzocht.