Eenrichtingsverkeer Outerstraat-Bovenhoekstraat teruggedraaid

19 Januari 2017

Eenrichtingsverkeer Outerstraat-Bovenhoekstraat teruggedraaid

?Het proefproject rond eenrichtingsverkeer in de Outerstraat en Bovenhoekstraat werd stopgezet. Het project toont aan hoe complex een mobiliteitsprobleem wel niet kan zijn en hoe moeilijk participatie in zo'n dossier is. ?Een meerderheid van de inwoners van de betrokken straten zelf was immers voorstander van het behoud van het eenrichtingsverkeer, hoewel sommige bewoners op het buurtoverleg dat de stad rond het project organiseerde ? aangaven in de eerste weken positief, maar nu negatief tegenover de verkeersregeling te staan. Daarbij werd vooral gewezen naar de extra filevorming op de Albertlaan: voor het proefproject zat het in- en uitgaand verkeer samen in die zone in de rotonde waar het verkeer sowieso reeds sterk geremd was. Door het verkeersremmend effect van indraaiend verkeer in de Bovenhoekstraat werd het verkeer een tweede keer afgeremd, wat zijn weerslag had op de Albertlaan. "Feit is dat er na de start van het proefproject effectief meer filevorming optrad op de Albertlaan en dat we die na het einde van het eenrichtingsverkeer opnieuw hebben zien afnemen," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel. Voor- en tegenstanders van het project waren het wel roerend eens over de nood aan gemarkeerde parkeervakken om het parkeren georganiseerd te laten gebeuren en de verkeersveiligheid te verhogen. "Op die manier kunnen we ook uitwijkstroken realiseren om het probleem van kruisende wagens op te lossen," vertelt Vande Winkel.

Het project illustreert in elk geval hoe complex participatie is in dergelijke dossiers. "Finaal moet het bestuur alle pro's en contra's afwegen en een beslissing nemen, maar dat is absoluut niet evident" zegt Vande Winkel.