Enquête fietsvriendelijkheid

15 Maart 2016

Enquête fietsvriendelijkheid

?Studenten richtingVerkeerskunde

van de van de Universiteit Hasselt starten met een enquête bij de fietsende Ninovieter in het kader hun opleiding. Die enquête moet de basis vormen om aanbevelingen te formuleren voor het bestuur om de stad fietsvriendelijker te maken.

 

Het stadsbestuur plant immers heel wat maatregelen om fietsen aantrekkelijker te maken. "De enquête peilt niet alleen naar de routes die fietsers nemen, maar ook naar de knelpunten op die routes en de suggesties die fietsers hebben om het fietsen comfortabeler en veiliger te maken," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen).

 

Voor de zomer moet de mobiliteitsdienst uitgebreid zijn met een technisch medewerker die zich vooral op uitvoering van projecten zal kunnen concentreren. "Op dit moment missen we echt iemand die heel concreet projecten inzake snelheidsremmende maatregelen, opwaardering van trage wegen en fietsvriendelijke maatregelen kan uittekenen en in uitvoering te brengen," vertelt Vande Winkel, "Met de aanwerving van een extra personeelslid wordt dit verholpen en zullen we vlotter projecten kunnen opstarten."

 

Deelnemen aan de enquête kan op www.ninove.be/mobiliteit .