Enquête NMBS loopt als een trein

15 Februari 2015

Enquête NMBS loopt als een trein

En op die trein is er nog volop plek. Dus neem twee minuten tijd om de enquête zelf in te vullen, spoor collega-pendelaars actief aan om ook deel te nemen en geef ons een krachtig instrument om de NMBS te vragen de dienstregeling aan te passen! Op minder dan 24 uur tijd namen niet minder dan 60 pendelaars al deel aan onze online enquête over de nieuwe dienstregeling van de NMBS, een bewijs dat de problematiek sterk leeft. Het resultaat van die enquête zal door volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke, die voor Groen de NMBS opvolgt, gebruikt worden om het dossier op te volgen. Het aantal deelnemers is daarbij van cruciaal belang, benadrukt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel: "Zestig deelnemers vormen al een ruw beeld van de beoordeling van de dienstregeling door de gemiddelde pendelaar, maar als we richting 200 of 300 deelnemers gaan zullen we terecht kunnen spreken van een gedragen, evenwichtige evaluatie. We roepen dus op om zeer actief vrienden, familieleden of collega's op de hoogte te brengen van deze enquête want hoe meer mensen deelnemen, hoe sterker het resultaat wordt."

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer en voorzitter Annelies Lievens zijn alvast bijzonder tevreden met de voorlopige resultaten van de enquête. "We willen de resultaten niet beïnvloeden door vroegtijdig uitspraken te doen over bepaalde elementen uit de enquête, maar de huidige zestig reacties lijken de bezorgdheden die we tevoren hadden over de nieuwe dienstregeling te bevestigen," vertelt Lievens. De Dobbeleer stipt aan dat de eerste resultaten ook een genuanceerd beeld weergeven. "Het is niet zo dat de deelnemers de NMBS overladen met alle zonden van Israël en over de hele lijn negatief zijn," zegt De Dobbeleer, "ook dat maakt de enquête sterker, want ze legt de echte pijnpunten van de dienstregeling bloot."