Erfgoed boven

03 Juni 2015

Erfgoed boven

Stad Ninovenam

enkele belangrijke stappen in de bescherming van het lokaal erfgoed. Voor de Liberale Kring staat de herbestemming vast, voor de omgeving van de abdijkerk is het nog afwachten op een definitieve uitkomst.

Wat de Liberale Kring betreft ? het gebouw in de Dreef waar in de jaren '80 de bibliotheek was gevestigd ? is de knoop doorgehakt: de oude balzaal op de eerste verdieping wordt omgevormd tot een polyvalente zaal die kan dienstdoen als vergader- of tentoonstellingsruimte. "Momenteel is de bezetting van het Oud Stadhuis als tentoonstellingsruimte bijzonder hoog, wat met de renovatie van de balzaal van Liberale Kring opgelost kan worden. Als tentoonstellingsruimte zal de balzaal bovendien weer helemaal tot zijn recht komen," vertelt schepen van Communicatie Wouter Vande Winkel, "Bovendien is het af en toe puzzelen om in het centrum een vergaderzaal te vinden voor buurtoverleg, dus ook daar beantwoordt de renovatie aan een concrete behoefte. Maar bovenal geven we hiermee een nieuwe toekomst aan een uniek stuk erfgoed in het hart van onze stad".

Onder de balzaal worden twee grote appartementen ingericht en aan de zijde van de Vestbarm komen acht studio's voor alleenstaanden of jonge koppels. "Aan dat soort woningen is nood in Ninove, want het particulier aanbod voor alleenstaanden of jonge starters is beperkt," vertelt OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer.

De stad wil ook een ernstige poging wagen het hoekhuis op het kerkplein met de Kloosterweg te verwerven, maar de uitkomst van dit dossier is nog onzeker. De aankoop zou de momenteel ongebruikte hoofdtoegang van de Abdijkerk opnieuw tot zijn recht kunnen laten komen, aangezien achter het huis een grote tuin gelegen is. "Bovendien zouden we op die manier ook een zachte toegang kunnen creëren tot het centrum van de stad via de Dam," zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Via de Snoekgrachtweg en de Kloosterweg zouden de fietsers en voetgangers op die manier de drukke Weggevoerdenstraat kunnen vermijden."