Fietsers krijgen ruimte

23 September 2015

Fietsers krijgen ruimte

Fietsers (bijna) overal welkom Ninove voert op twee uitzonderingen na overal het Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV) in. Op die manier wordt de omrijfactor voor fietsers fors ingekort en wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer afgeremd. Lange tijd bleken beleidsmakers niet meteen happig het Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV, eenrichtingsverkeer voor auto's maar fietsers mogen in beide richtingen rijden) overal in te voeren, vaak vanuit de argumentatie dat het onveilig zou zijn. Uit onderzoek bleek dat die angst niet gegrond was en dat het invoeren van BEV geen invloed had op het aantal ongevallen. Ninove veralgemeent het BEV om die reden op haar grondgebied, niet alleen in het stadscentrum maar ook in de deelgemeenten.

Enkel het verbindingsstraatje tussen het Kerkplein en de André De Vlaeminckstraat en het Oudstrijdersplein en de Beverstraat blijven voor fietsers slechts in één richting toegankelijk. "Vooral de Beverstraat is jammer omdat die een belangrijke missing link vormt voor de fietsers," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "maar de richtlijnen van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zijn formeel: men raadt BEV af in straten waar schuin geparkeerd wordt."

Bestuursleden Karolien Van Overwaelle, Jolien Van Londerseele en Joachim De Maeseneer wonen allemaal in het stadscentrum en zijn tevreden met de maatregel: "Zeker de link van de Burchtstraat tussen de Centrum- en Onderwijslaan is een belangrijke: door het verbod voor fietsers om dat stukje van 100m tegen de richting in te rijden moest je een halve kilometer omrijden via de tweede brug."