Fietsmobiliteit in Ninove : wie volgt nog ? (2)

09 April 2012

Fietsmobiliteit in Ninove : wie volgt nog ? (2)

Al zes jaar vraagt Groen een omzendbrief van 1998 in Ninove in de praktijk om te zetten door Beperkt Eenrichtingsverkeer in te voeren in alle straten in het Ninoofse stadscentrum. Toch blijft het stadsbestuur zich op advies van de politie verzetten. Blijkbaar weet die het beter dan het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid. Waar zit de logica? Ondertussen al 14 jaar geleden wou men de mobiliteit van de fietsers garanderen omdat die door de toename van het wegvervoer steeds meer ingeperkt werd door het invoeren van eenrichtingsverkeer. Beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) of fietsers toelaten ook in eenrichtingsstraten in twee richtingen te rijden was hiervoor een oplossing. Gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel verduidelijkt: "Wil je het gebruik van de fiets stimuleren, dan moet je de mensen natuurlijk de kans bieden via de kortste weg hun bestemming te bereiken. Fietsers mogen immers niet het slachtoffer worden van het toegenomen wegverkeer."

Sinds 2005 probeert Groen Ninove dat principe overal in het stadscentrum toe te passen. "Tal van eenrichtingsstraten zijn in het stadscentrum immers niet in beide richtingen toegankelijk voor fietsers," vertelt centruminwoner Joachim De Maeseneer, "Daar zijn tal van verbindingsstraten bij zoals de Geraardsbergsestraat, de Burchtstraat, de Beverstraat en de Lavendelstraat, maar ook kleinere straten als de Sint-Jorisstraat. Het gaat daarbij ook niet alleen om het comfort en de mobiliteit van de fietser, maar ook om verkeersveiligheid. Wie rond 8u 's ochtends van de Graanmarkt naar het station wil zou met BEV bijvoorbeeld via de Despauteerstraat en de Sint-Jorisstraat de bijzonder drukke Dreef kunnen vermijden, maar moet daar nu een verkeersovertreding voor begaan."

Zelfs gewezen gemeenteraadslid Wim Borremans bracht het item nog op de agenda van de gemeenteraad, en in de loop der jaren probeerden we meermaals maar vruchteloos het stadsbestuur op de goede weg te zetten. Voorzitter Jordy De Dobbeleer toont weinig begrip: "De omzendbrief is duidelijk: 'uit de eigen ervaring en uit buitenlands onderzoek dat een vrije rijbaanbreedte van 3 meter de veiligheid van de fietsers niet noodzakelijk in het gedrang brengt, hooguit vermindert het comfort'. BEV wordt in de omzendbrief dan ook als norm ingesteld voor straten die 3m breed zijn. Dit wordt ook bevestigd door het BIVV, maar blijkbaar weet de adviseur van de Ninoofse politie het beter."

Het stadsbestuur schermde immers steevast met negatieve adviezen van de politie die ? ook al zijn al de voornoemde straten minstens 3.5 meter breed ? te onveilig zouden zijn om BEV in te voeren. Met de invoering van de zone 30 in de stadskern deden we in juni 2011 een nieuwe poging. Opnieuw kreeg Groen nul op rekest.

Gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel pleit ook in deze zaak voor extern advies. "De omzendbrief vermeldt duidelijk de zone 30 als aangewezen voor het invoeren van BEV. Dat is ook niet meer dan logisch: fietsers overal in beide richtingen toelaten versterkt immers het karakter van de zone 30. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur het advies van de lokale politie wel en de aanbevelingen van het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid niet volgt."