Fietspadenrapport als wake-up-call

27 Mei 2013

Fietspadenrapport als wake-up-call

Het fietspadenrapport van Het Nieuwsblad mag beschouwd worden als een stevige wake-up-call voor het nieuwe bestuur om werk te maken van investeringen in fietsveiligheid. Het 'fietspad' langsheen de N8 werd verkozen tot het slechtste fietspad van Vlaanderen. Nu heeft de stad daar in principe weinig invloed op, aangezien de N8 een gewestweg is en dus buiten de bevoegdheid van de stad valt. "Probleem is ook dat er waarschijnlijk pas vooruitgang komt in een mogelijke herinrichting van de N8 wanneer er een definitieve beslissing valt over de komst van een tramlijn en dat kan wel nog even duren," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel.Dat ontslaat het stadsbestuur natuurlijk nog niet om actie te ondernemen waar dat wel kan. Het lenteakkoord bevat stappen in de goede richting, maar bij het opstellen van de Beheers- en Beleidscyclus van de stad moeten die in concrete initiatieven vertaald worden. "Cruciaal daarbij zijn de plannen om de grote verbindingswegen tussen de deelgemeenten en het stadscentrum veiliger te maken, maar ook om veilige fietsroutes te voorzien van de dorpskernen naar het centrum," zegt Vande Winkel, "Ook in het stadscentrum zelf kunnen er nog heel wat initiatieven ontplooid worden om de fietser opnieuw een plek te geven in het verkeer."

Joachim De Maeseneer benadrukt dat de statistieken aantonen dat de stad effectief meer dan een tand moet bijsteken inzake fietsveiligheid: "Waar in andere steden en gemeentes het aantal ongevallen waarbij fietsers letsel opliepen daalde of stabiel bleef, is dat in Ninove fors gestegen. Dat is het gevolg van een explosieve toenamen van het wegverkeer in combinatie met een onvoldoende veilige infrastructuur."