Fietsveiligheid Ninove : wie volgt nog? (1)

09 April 2012

Fietsveiligheid Ninove : wie volgt nog? (1)

Kent u de fietsoversteekplaats op de Burchtdam in Ninove? Wij vragen al JAAAAREN om die een tiental meter verder te leggen. Want u moet er maar eens voorbij gaan met de fiets: je wordt er verplicht over te steken vlak voor de Parklaan, terwijl verkeer komende van de Parklaan geen fietsers van rechts verwacht. En dat levert ? daar is iedereen die er dagelijks voorbijkomt  het roerend over eens ?  een zeer gevaarlijke situatie op. Probleem is dat de politie van Ninove ? of toch de dienst die de adviezen moet verstrekken voor de verkeerscommissie ? een andere visie is toegedaan.  Al jaren vragen we immers om die fietsoversteekplaats een tiental meter te verleggen, zodat die de fietsers vlak voor café De Zwemkom laat oversteken om ter hoogte van de fontein aan te sluiten op het fietspad richting 't Oeverstekske. Op die manier heeft de fietser zicht op alle aankomende verkeer en is hij zelf ook zichtbaar voor het verkeer komende van de Parklaan. Tot dik anderhalf jaar geleden weigerde de politie de fietsoversteekplaats te verleggen omdat vlak naast de Parklaan ook de inrit van de parking op het Dr. Hemmeryckxplein lag. Volgens de Ninoofse politie leverde dat een te complexe situatie op om ook nog eens een fietsoversteekplaats in op te nemen. "Op zich was dat al een volstrekt idiote argumentatie. De Parklaan bevond zich inderdaad vlak naast de inrit van de parking. Maar of die fietsoversteekplaats nu voor of achter de combinatie van Parklaan en inrit lag, dat verandert niks aan de complexiteit van de situatie. Het zou wel een enorme verbetering zijn voor de veiligheid van de fietser, die zichtbaar wordt voor wagens die uit de Parklaan komen, " vertelt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer ? zelf buurtbewoner en fervent fietser.

Bij de herinrichting van de parking op het Dr. Hemmeryckxplein grepen we echter onze kans. De inrit kwam immers op de Parklaan te liggen, en dus zou de argumentatie van de politie vervallen. Schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel engageerde zich overigens bij de goedkeuring van het ontwerp van de parking op de gemeenteraad om de oversteekplaats te verleggen, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis. En dus vroegen we begin januari in een schriftelijke vraag naar de reden waarom de oversteekplaats niet verlegd werd. Uiteindelijk werden we verplicht de zaak op de gemeenteraad te brengen, omdat ondanks twee herinneringsmails een antwoord uitbleef.

Nu kunnen we ons levendig indenken dat het behoorlijk lang moet duren om een min of meer aanvaardbare uitleg te verzinnen om onze logische vraag af te wimpelen, maar het antwoord dat de schepen op de gemeenteraad voorlas, was ronduit te gek voor woorden. Volgens schepen Evenepoel was de politie tegen de verlegging gekant omdat de fietsers in de huidige situatie "slechts drie zaken (verkeer van Parklaan, Burchtdam en tegemoetkomende fietsers) in het oog moet houden en bij een verlegging vier (achterkomend verkeer van de Brusselstraat, verkeer van Parklaan, Burchtdam en fietsers).

"Dit is ronduit absurd: als fietser ben je absoluut gebaat bij een zo groot mogelijk overzicht. Dat je in de huidige situatie niet langer moet letten op verkeer dat achter jou komt weegt niet op tegen het feit dat een onoplettende bestuurder die van de Parklaan komt je kan opscheppen," zegt gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel, "Gelijk wie je hierover aanspreekt is trouwens voorstander van een verlegging van de oversteekplaats. De stad neemt in elk geval een ernstig risico: als er ooit een fietser aangereden wordt, zijn we benieuwd wat de rechtbank er van vindt."

Groen pleit in elk geval voor extern advies. "Dit is niet de eerste keer dat de politie bijzonder merkwaardige adviezen aflevert inzake verkeersveiligheid. Onze vraag om deze zaak en de zaak van het Beperkt Eenrichtingsverkeer aan een externe instantie voor te leggen, werd door schepen Evenepoel niet ingewilligd," besluit voorzitter Jordy De Dobbeleer.