Forse boetes voor sluikstorters

24 November 2017

?Zes personen uit Ninove mogen boetes tot 350 euro verwachten voor sluikstorten. Bovenop de boete wacht ook nog de factuur van minimaal 125 euro voor de opkuis van het vuil. Daarnaast kregen 19 personen een mondelinge en 14 personen een schriftelijke aanmaning. "Met de forfaitaire kost van 125 euro alleen al kan je meer dan 80 huisvuilzakken kopen," benadrukt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel De vaststellingen gebeurden in het kader van de verscherpte controles op zwerfvuil en sluikstorten tijdens de Vlaamse handhavingsweek waar Stad Ninove aan deelnam. De dienst leefmilieu, de GAS-vaststeller en de Technische Dienst van de stad hielden tijdens die week gezamenlijke en doorgedreven controles. Die gecoördineerde aanpak loont op verschillende manieren vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. "Door tijdens een korte periode intensief samen de baan op te gaan leren we ook hoe de dagelijkse aanpak van het probleem verbeterd kan worden. De handhavingsweek is ook een uitgelezen kans om intensief te sensibiliseren rond zwerfvuil." Stad Ninove levert al heel veel inspanningen om het zwerfvuilprobleem aan te pakken door een snelle opvolging van de meldingen en subsidies voor opruimacties van verenigingen of de zwerfvuimeters en -peters die rondgaan in de eigen buurt. De deelname aan de handhavingsweek komt daar nog bovenop en heeft volgens Vande Winkel zeker zijn meerwaarde. "Uiteindelijk zal enkel die combinatie van een doorgedreven sensibilisatie en een lik-op-stuk-beleid indien daders geïdentificeerd kunnen worden op lange termijn effect hebben op het terrein," besluit Vande Winkel.