Forza richting verkeersstrop

26 September 2013

Forza richting verkeersstrop

In de reeks 'de Dwaze Leer van Guy D'Haeseleer' kan dit weer tellen: Forza stelt voor bewonerskaarten in Ninove gratis af te leveren. Ongetwijfeld scoor je met zo'n voorstel aan de toog, maar wat zijn de gevolgen? Dodelijk voor de mobiliteit en de middenstand, als je 't ons vraagt. Op de gemeenteraad stelde Forza Ninove voor gratis parkeerkaarten af te leveren in Ninove. Dat  klinkt natuurlijk ongelooflijk sympathiek: gratis parkeerkaarten voor iedereen. Maar wat zouden de gevolgen zijn als het stadsbestuur daadwerkelijk gratis bewonerskaarten aflevert?Als je bewonerskaarten gratis aflevert zal de populariteit van die bewonerskaarten uiteraard de hoogte inschieten: als ze toch gratis is, waarom zou je er dan geen bestellen ? ook al beschik je zelf over een garage of particuliere parkeerplaats? Handig toch: je moet de wagen niet steeds dààr parkeren als je later toch opnieuw weg moet of als er bezoek is.

Dat mechanisme kan je makkelijk afleiden uit de cijfers van gemeenten die effectief gratis bewonerskaarten afleveren, zoals Wetteren. In Ninove zijn nog geen 300 bewonerskaarten in de omloop, in Wetteren bedraagt dat zo'n 1700 ? terwijl Wetteren toch slechts 24.000 inwoners telt. "Als je de cijfers van Wetteren naar het inwonersaantal van Ninove extrapoleert kom je grofweg op 2600 parkeerkaarten i.p.v. de huidige 300. Dat cijfer zal vermoedelijk een minimum zijn, want Ninove kent meer hoogbouw dan Wetteren en dus ook meer inwoners in het centrum," aldus schepen van Mobiliteit & Parkeerbeleid Wouter Vande Winkel.

De gevolgen van een 'gratis bewonerskaart'-beleid zouden dan ook redelijk dramatisch zijn. "Als elke rem wegvalt om je wagen in of voor je eigen garage te zetten, gaat niemand die moeite nog doen," zegt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer, "dat zou betekenen dat de huidige parkeerdruk in het centrum ? die al ongelooflijk hoog is ? nog groter zou worden."

De meerderheid heeft het voorstel van Forza dan ook verworpen: het zou niet alleen voor de bezoekers van ons centrum, maar ook voor de lokale middenstand ernstige gevolgen hebben.

Dat een degelijk parkeerbeleid uitbouwen niet overhaast mag gebeuren, bewees ook de N-VA met het voorstel om de geplande parking op de oude OCMW-site gratis te maken voor handelaars en hun werknemers. Ook dat lijkt een zeer sympathiek voorstel, maar die parking zal een 130-tal parkeerplaatsen tellen terwijl er voor het voorstel van de N-VA makkelijk een 500-tal mensen in aanmerking zullen komen. In de praktijk is dat voorstel dus onmogelijk te realiseren, want hoe gaat het stadsbestuur bepalen wie wel en wie niet recht heeft op een gratis parkeerplaats op die site?

"We zijn hard aan het werken om een nieuw parkeerbeleid uit te tekenen," benadrukt schepen van Mobiliteit Vande Winkel, "maar de bovenstaande voorbeelden tonen aan dat we dat goed overdacht moeten doen. "