Forza wil belastingen fors verhogen

30 September 2016

Forza wil belastingen fors verhogen

Of willen ze drastisch en pijnlijk besparen? Wie kan het zeggen, als zelfs kopman Guy D'Haeseleer geen antwoord kan geven op de simpele vraag: hoe ga je al uw beloftes betalen? Nu valt dat te begrijpen, aangezien het bedrag dat Guy op de gemeenteraad van september ter plekke bij elkaar moest zoeken nogal groot uitviel: 2 miljoen euro, alstublieft! Forza stelde op één gemeenteraad immers voor het politiekorps met 20% uit te breiden (budgettaire impact: 1.2 miljoen) en ILVA wekelijks het restafval en tweewekelijks papier en karton te laten ophalen (budgettaire impact: ca 0.8 miljoen). Bloedzenuwachtig werd D'Haeseleer toen schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen) niet wou lossen en eindelijk wel eens wou weten hoe Guy al zijn beloftes nu feitelijk dacht te betalen. De financiële impact van zijn beloftes wordt immers hoe langer hoe hallucinanter. Een vijfde meer agenten, frequentere ophaling van huisvuil, een evenementenhal, een fuifzaal buiten het centrum, carnavalshallen, een parkeertoren op het OCMW-terrein in de Burchtstraat, een verdrievoudiging van het budget voor camerabewaking? wellicht vergeten we nog één en ander, want wie houdt het nog bij? Langs inkomstenkant luidt het bij elke budgetbespreking dat er ruimte is voor een belastingverlaging en is betalende parkeren geldklopperij.

"Begrijpelijk dat D'Haeseleer vreselijk geïrriteerd reageerde," vertelt Groen voorzitster Annelies Lievens, "Enerzijds fors meer willen uitgeven en tegelijkertijd de belastingen willen verlagen?. Financieel klopt zijn verhaal langs geen kanten."

Lang zullen we echter niet meer moeten wachten op het Financieel Plan van Guy: "Volgende maand hebt ge het, ge kunt er op rekenen!" verzekerde hij op de gemeenteraad van september. Een eerste aanzet werd wel al gegeven: de 19.000  euro subsidie voor ontwikkelingssamenwerking mocht van Forza geschrapt worden. Nog 1.981.000 euro te gaan voor die laatste twee beloftes, Guy, succes er mee! ?