Forza wil subsidies voor lokale verenigingen schrappen

04 Juni 2015

Forza wil subsidies voor lokale verenigingen schrappen

Dwazeleer toondezich

Guy weer van zijn beste kant: als het van Forza afhangt ontvingen de lokale noord-zuidverenigingen geen cent. Dat D'Haeseleer af en toe de pedalen verliest wisten we al. Dat hij niet wakker ligt van dossierkennis ook. Tel beide factoren bij elkaar op en je krijgt een debat waarvan je tenen gaan krullen.

Toogargumenten bij  de vleet in D'Haeseleers reactie op het nieuwe subsidiereglement, die zich ernstige vragen stelde bij de "efficiëntie" van de noord-zuidverenigingen waarvan uit "studies blijkt dat daar ook dikwijls geld verdwijnt" en met structuren die "zeker van de grote verenigingen vooral dienen om zichzelf in stand te houden". Helemaal te gek werd het toen D'Haeseleer vervolgens voorstelde het volledige subsidiebedrag dan maar aan Nepal te schenken.

De wannabe burgemeester van onze stad bewees daarmee nog maar eens dat zijn bestuurskwaliteiten nogal te wensen over laten: alle gemeentelijke subsidies aan een nationale organisatie schenken waarvan je net zegt dat daar "dikwijls geld verdwijnt" en daarmee in één klap alle lokale verenigingen op droog zaad zetten? Way to go, Guy!

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer betreurt dat D'Haeseleer de hulp aan het zuiden in een negatief daglicht stelt. "Onze lokale verenigingen leveren met hun vrijwilligerswerk voortreffelijk werk en genereren een pak middelen voor zeer concrete projecten in het zuiden," vertelt De Dobbeleer, "Een Ninoofse vzw realiseerde in het West-Afrikaanse Togo op nog geen vier jaar tijd de renovatie van een medisch centrum, de bouw van een school en sanitair blok voor 120 kinderen, heeft een uitgebreid systeem van peter- en meterschappen uitgebouwd en start dit jaar met een vaccinatiecampagne."

Op het einde van de discussie bleek bovendien dat D'haeseleer de moeite niet had genomen het subsidiereglement ter dege te bekijken, want "waarover zijn we hier nu feitelijk bezig, een werkingssubsidie van maximum 100 euro, nog niet genoeg om naft in uwen auto te doen tot de grens met Frankrijk, hoogstens genoeg om een paar inktcartridges te kopen voor die organisaties!" Dat verenigingen naast die werkingssubsidies ook projectsubsidies ten bedrage van 2000 euro kunnen bekomen voor projecten in het zuiden ? daar had D'Haeseleer blijkbaar overgekeken.