GAS-ambtenaar warm ontvangen

16 September 2016

Stad Ninove verwelkomde in augustus haar GAS-vaststeller. "Met een focus op enerzijds menselijkheid en begrip en anderzijds streng optreden tegen herhaalde of zware inbreuken vormt de ambtenaar een krachtig instrument om vormen van overlast aan te pakken", vertelt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel. Toegegeven: we liepen met Groen in het verleden niet meteen warm voor de GAS-wetgeving. Gruwelverhalen over GAS-boetes voor het eten van een broodje op trapjes aan de kerk of ? meer recent en erger nog ? de 'geluidsoverlast' van de supporters van een voetbalclub die er al een halve eeuw is zijn daar niet vreemd aan. "Maar menselijk én correct toegepast vormt het GAS-reglement een efficiënt middel om diverse vormen van kleine overlast te bestrijden," vertelt schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Fout parkeren, sluikstorten of afval verbranden zijn bijvoorbeeld zaken die begrijpelijkerwijs veel frustratie opwekken bij de burger, maar door de politie niet altijd even goed opgevolgd konden worden. Met de nieuwe GAS-ambtenaar kunnen we die vormen van overlast die voor onze inwoners vaak een doorn in het oog zijn beter aanpakken." Groen voorzitter Annelies Lievens verwacht dat er een nauw overleg komt tussen administratie en bestuur rond de toepassing van de GAS-wetgeving. "Vaak gaat het immers om de letter en de geest van de wet," vertelt Lievens, "Als je buurman wekelijks met loeiende luidsprekers zijn wagen staat te wassen is dat overlast die je moet kunnen aanpakken, maar als ik aan het rijden ben en Elton John komt opeens op de radio gaat het volume ook de hoogte in. In het eerste geval moet je bemiddelen en later eventueel sanctioneren, maar voor het laatste geval is het GAS-reglement natuurlijk niet bedoeld."

Bemiddeling is dan ook opdracht nummer één voor de GAS-ambtenaar bij klachten of meldingen. "De GAS-vaststeller gaat eerst even persoonlijk langs om de zaak aan te kaarten en dat wordt geapprecieerd want zo'n gesprek is uiteraard aangenamer dan een officiële brief," vertelt Vande Winkel, "Bovendien leidt het in veel gevallen vaak ook tot resultaat, en dat is het voornaamste."

In de toekomst zal de GAS-ambtenaar ook foutparkeerders kunnen aanpakken en dat zal wellicht een kordatere aanpak vergen. "In de directe omgeving van scholen wordt er vaak volstrekt onverantwoord geparkeerd met een direct gevolg voor de verkeersveiligheid," vertelt Vande Winkel, "Daar is het de bedoeling eerst voldoende te sensibiliseren, maar nadien kordaat op te treden tegen chauffeurs die de verkeersveiligheid in gevaar brengen."