Geen bouwvergunning voor leemgroeve

19 Oktober 2015

Geen bouwvergunning voor leemgroeve

Het stadsbestuur weigerde een bouwvergunning voor de omstreden leemontginning ter hoogte van de Diepe Straten. "Het stadsbestuur heeft begrip voor de onrust bij de omwonenden," verklaart schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel, "De leem zou met vrachtwagens weggevoerd worden en de hinder voor de vele mensen die langs het tracé wonen zou veel te groot zijn." Bijna 300 bezwaarschriften ontving het stadsbestuur in het kader van het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning voor leemontginning langs de Galgenveldbaan, in de onmiddellijke nabijheid van de Diepe Straten. De aanvrager wenst niet alleen een uitbreiding van de ontginningszone uit te voeren, maar de oude putten ook op te vullen. OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer volgde het dossier als voorzitter jarenlang mee op en begrijpt de onrust. "Vooral de snelheid waarmee men wenst te ontginnen is opvallend. Op de Galgenveldbaan zouden meerdere uitwijkstroken worden ingericht, wat wijst op een intensief vrachtvervoer," vertelt De Dobbeleer, "Daar is de Galgenveldbaan uiteraard absoluut niet geschikt voor, net als de rest van de route die gebruikt zal worden."

Bestuurslid Joachim De Maeseneer wijst er op dat we nu met de concrete gevolgen van het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Leem worden geconfronteerd: "Daar hebben we vanuit de oppositie fors campagne tegen gevoerd met de cijfers van het aantal vrachtbewegingen bij die het BOD Leem met zich mee zou brengen. Toen al was duidelijk dat de ontsluiting van de ontginningsgebieden niet evident was."

Schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel benadrukt dat de weigering geen punt zet achter dit dossier. "Terwijl de hoeveelheden wat betreft aan- en afvoer van materiaal enorm zijn, is er nauwelijks duidelijkheid over de verkeersafwikkeling zelf en blijven belangrijke vraagstukken rond mobiliteit onbeantwoord. De aanvrager zal ongetwijfeld een nieuw, meer gedetailleerd dossier indienen. Met het bestuur zullen we er alles aan doen om de belangen van de omwonenden te blijven verdedigen."