Geslaagd sp.a-Groen congres

06 April 2012

Het Ninoofs sp.a-Groen kartel organiseerde op zondag 25 maart een heus inhoudelijk congres met oog op de lokale verkiezingen van oktober. Gewaagd volgens velen en vooral voor de organisatoren was het koffiedik kijken hoe de opkomst en de reacties gingen zijn. Met een opkomst van 75 personen en de tevreden getuigenissen over de inhoud en de speeches van Kurt De Loor en nationaal Groen-voorzitter Wouter Van Besien, kunnen we spreken van een geslaagd congres.  Vlaams Volksvertegenwoordiger van sp.a Kurt De Loor trapte de namiddag op gang met een pleidooi voor keuzes op lokaal vlak. De komende zes jaar draaien immers over welke keuzes het stadsbestuur gaat maken op het vlak van kinderopvang, sociale huisvesting, het straatbeeld, e.d. Na de inleiding van De Loor gingen de werkgroepen aan de slag. Vooral de werkgroep participatie en inspraak werd volop bijgewoond. Heeft dit nu te maken met het gebrek aan inspraak in onze gemeente? Na de koffie en de round-up mocht Wouter Van Besien de namiddag afsluiten. Van Besien bleek goed op de hoogte van de lokale problematieken en schoof enkele kernthema's naar voor waar 'links' in Ninove het verschil kunnen maken: de nood aan betaalbaar wonen,  het belang van de inspraak van de buurt bij grote projecten, mobiliteit en veilig verkeer.

 

Er werd duchtig nagepraat op de afsluitende receptie in de warme lentezon. De organisatoren wensen de deelnemers te bedanken voor hun gewaardeerde input. Hun input wordt verwerkt en meegenomen in de lokale programmateksten voor de verkiezingen van 2012.