Goed volk op de Oost-Vlaamse lijsten van Groen!

06 Maart 2014

Goed volk op de Oost-Vlaamse lijsten van Groen!

Schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel staat voor de verkiezingen van mei op de vierde plaats voor het Vlaams parlement. Hij krijgt op die prominente plek de steun van Groen-voorzitter en OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, die 10de opvolger is. Ook op de federale lijst is Ninove goed vertegenwoordigd met Groen-jongere Britt Eriksson die de zesde plaats krijgt. Inge Boon uit Geraardsbergen, al jaren actief binnen Natuurpunt in de regio, staat op de 16de plaats federaal. Vande Winkel kijkt uit naar de komende campagne: "De vierde plaats is een mooi teken van vertrouwen van de partij. Ik zal er alles aan doen om onze lokale werking te laten renderen om een goed resultaat neer te zetten op 25 mei. Dat moet zeker lukken, want we hebben het voorbije jaar al bewezen aardig onze stempel te kunnen drukken."Britt Eriksson zet na de gemeenteraadsverkiezingen een stap verder met haar uitstekende positie op de federale lijst: "Ik ben enorm blij dat ik deze kans krijg. Thema's zoals jeugdwerkloosheid, de hervorming van het secundair onderwijs, een sociaal en doordacht woonbeleid staan hoog op de agenda bij Groen en dat vind ik zeer belangrijk . Ik ben één van de 21 jongeren die een plek krijgt op een van de 3 lijsten in Oost-Vlaanderen.  Groen wil het jong geweld van Jong Groen ook de kans geven om een prominente plaats in te nemen bij  de komende verkiezingen. Dat zie je ook in onze standpunten. Groen en Jong Groen zijn tegen verlaging van de minimumleeftijd van GAS-boetes en zijn voorstander van een gemeenschapsdienst in plaats van een boete die op de nek van de ouders terechtkomt. Daarom ben ik enorm tevreden dat ik Groen kan steunen op de 6de plaats op de federale lijst."

Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer is er van overtuigd dat de kaarten goed liggen: "De gevolgen van de klimaatsverandering laten zich meer en meer voelen en ook op vlak van mobiliteit groeit het besef dat we een andere weg moeten inslaan. In Ninove tonen we momenteel dat het anders kan en moet."

Voor Inge Boon worden het de eerste verkiezingen op bovenlokaal niveau, maar ook zij kijkt uit naar de kiesstrijd: "Als lokale kandidaat steun je uiteraard de grote kopstukken, maar tegelijkertijd zetten we Groen Geraardsbergen meer op de kaart. Ik wil in de campagne lokaal de groene oplossingen mee promoten. We moeten immers gaan voor meer kwaliteit in alle aspecten van onze samenleving en niet lijdzaam blijven toezien hoe onze samenleving, onze economie en ons milieu ons steeds verder ontglipt." Omdat levenskwaliteit, ecologie, leefbaarheid en menselijkheid de pijlers zijn voor een duurzaam beleid heeft Inge zich achter Groen geschaard.

Inge Boon, zaakvoerder van een IT-bedrijf, wil ook de stem zijn van de ondernemer.  Vele ecologische, maar ook economische toestanden zijn te wijten aan de laksheid van de overheid.