Groen! dient bezwaar in tegen bouwaanvraag Schone Veldstraat

25 Februari 2010

Groen! dient bezwaar in tegen bouwaanvraag Schone Veldstraat

De Schone Veldstraat is een prachtige - de naam is er niet voor niets - veldweg tussen de dorpskernen van Neigem, Denderwindeke en Lieferinge. Zeker in de zomermaanden genieten talrijke wandelaars en fietsers er van de rust en het landschap (foto in groot formaat onderaan). Groen! tekende bezwaar aan tegen de komst van een landbouwbedrijf in het gebied. Het gebied rond de Schone Veldstraat is immers een magnifiek voorbeeld van de nog resterende open ruimte in het dicht verstedelijkte Vlaanderen en staat op de gewestplannen geklasseerd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Gezien de centrale ligging in valleigebied van de percelen waarop het bedrijf ingeplant zou worden zou de komst van een landbouwbedrijf (serres en bijhorende woning en garage) het karakter van het gebied zwaar aantasten. "De eigenaars zijn wel verplicht om een groenscherm aan te leggen, maar dat dekt natuurlijk niet alles," benadrukt gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel, "het gebouw steekt bovendien zo maar even zes meter boven het maaiveld uit en dit over een lengte van ongeveer 15 meter. Aan de voorkant bevinden zich twee grote garagepoorten voor vrachtwagens, dit alles uiteraard onmogelijk te verdekken achter een groenscherm en zichtbaar vanop honderden meters." Die vrachtwagens brengen ons op een tweede probleem: de Schone Veldstraat heeft geen enkele nutsaansluiting en is absoluut niet geschikt voor vrachtverkeer. "Je kan je de taferelen al indenken als de vrachtwagen(s) van het bedrijf zich na zware regenval een weg proberen te banen door de Schone Veldstraat. Hoe lang zal het duren vooraleer er een aanvraag volgt om de weg dan maar te asfalteren?" vraagt Vande Winkel zich af.

Tot slot heeft Groen! het stadsbestuur gewezen op het verleden en de toekomst van dit dossier. In het verleden werden immers gronden verkocht in het gebied onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er niet gebouwd mocht worden. Nu wel een bouwaanvraag afleveren voor een landbouwbedrijf zou fundamenteel onrechtvaardig zijn tegenover eerdere eigenaars. Naar de toekomst toe zou deze vergunning bovendien een precedent scheppen: op welke grond gaat men dan andere bouwaanvragen weigeren?

Groen! heeft er nochtans alle vertrouwen in dat het niet zo ver komt. "Als dit kan, kan in Ninove werkelijk alles op vlak van Ruimtelijke Ordening, zelfs een flagrante inbreuk op de voorschriften van het Gewestplan. In landschappelijk waardevolle agrarische gebieden geldt immers dat er slechts handelingen en werken mogen worden uitgevoerd, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen. Die voorschriften hebben verordenende kracht en kan het schepencollege niet naast zich neerleggen."

De volledige tekst van het bezwaarschrift en een grote versie van de afbeelding van het gebied met Google Earth vindt u hier onder.