Groen! Ninove gaat samen met sp.a naar de Ninoofse kiezer

14 Oktober 2011

Groen! Ninove gaat samen met sp.a naar de Ninoofse kiezer

De Ninoofse afdelingen van sp.a en Groen! gaan volgend jaar in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen. Beide partijen zetten allebei het licht op groen voor deze samenwerking rond een sociaal-ecologisch project voor de stad. Gemeenteraadsleden Katie Coppens (sp.a) en Wouter Vande Winkel (Groen!) verheugen zich op het progressieve front dat tot stand komt. "Dit betekent dat we met ons kartel de kiezer een kans geven te kiezen voor een andere meerderheid en dus voor een ander beleid," benadrukken beide kopstukken, "de keuze voor een socialere beleid, met meer aandacht voor inspraak, buurtleven, levenskwaliteit en een betere mooiere leefomgeving." Sp.a en Groen! staan een beter beleid voor. "De huidige VLD-CD&V-meerderheid kan enkele prestigeprojecten in Ninove Centrum voorleggen, maar dat heeft ervoor gezorgd dat er weinig in de deelgemeentes werd geïnvesteerd.Sp.a & Groen! willen gericht investeren in de deelgemeentes," vertelt OCMW-raadslid Lieven Meert.

Dat moet volgens beide partijen in sterk overleg met de bevolking gebeuren. "Zowel voor kleine als grote projecten willen we het beleid consequent aftoetsen bij de omwonenden," verklaren Wouter Vande Winkel (Groen!) en Stijn
Vermassen (sp.a), "Het is niet meer van deze tijd om ? zoals bij de herinrichting van Den Dollar of de geplande werken in Appelterre gebeurd is ? de bevolking pas te betrekken als de plannen al in kannen en kruiken zijn."

Het mobiliteitsvraagstuk vormt volgens sp.a-Groen! een enorme uitdaging voor de nieuwe meerderheid. "Elke Ninovieter zal het met ons eens zijn dat de druk van het verkeer op de stad de afgelopen tien jaar sterk gestegen is. Zowel tijdens de spits als op drukke winkeldagen slibt de stad langzaam dicht. De zwakke weggebruiker komt daardoor meer en meer in verdrukking en op dat vlak zijn extra investeringen nodig," stelt Jordy De Dobbeleer (secretaris Groen!).

Katie Coppens schuift openbare werken naar voor als het belangrijkste voor de volgende coalitie. "Het onderhoud van wegen, bermen en voetpaden kan stukken beter. Ninove ligt nog vol stokoude brede betonbanen waar vaak veel te snel gereden wordt. Deze moeten dringend heraangelegd worden in volledig overleg met de omwonenden, zodat kinderen weer veilig de straat op kunnen."

De contouren van het sp.a-Groen!-programma liggen vast. Tegen het voorjaar wordt het het kartelprogramma van sp.a groen! afgewerkt. We betrekken alle geïnteresseerden uit het middenveld dit najaar bij de verdere invulling van ons programma. Alle suggesties zijn dan ook meer dan welkom.

De naam van de lijst wordt omwille van de herkenbaarheid gewoon sp.a-Groen!