Groen op winst, ook in Ninove

21 Januari 2015

Groen op winst, ook in Ninove

We willen onze kiezers hartelijk danken voor de blijk van vertrouwen in onze werking en in het groene gedachtengoed: overal in Vlaanderen ? en ook in Ninove ? kleurden de cijfers terecht g(G)roen! Voorzitter Jordy De Dobbeleer is een uitermate tevreden man. "Het was een intensieve campagne, maar ons werk heeft geloond. Niet alleen op bovenlokaal, maar ook in Ninove gingen we er op vooruit," vertelt hij, "In 2009 haalden we nog 1886 stemmen voor het kanton Ninove-Denderleeuw, in 2014 halen we 1606 stemmen alleen voor Ninove ? een blijk van vertrouwen van onze kiezers in de lokale werking. Dat resulteerde ook in een meer dan behoorlijk resultaat voor onze lokale kandidaten." Ook schepen Wouter Vande Winkel is positief over het resultaat, maar plaatst toch een kanttekening: "Als ik er een zeer persoonlijke bedenking mag maken: als je de evolutie van de klimaatsverandering bekijkt had er een score met dubbele cijfers mogen staan. Maar dat we er globaal overal op vooruitgaan met vijf extra zetels is al heel mooi. Bovendien hebben onze topkandidaten ook tijdens de campagne laten zien dat ze hun uitstekende cijfers in de pers voor hun parlementair werk meer dan waard zijn. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de toekomst van Groen er zeer rooskleurig uit ziet. Eén van de grootste verdiensten van Wouter Van Besien is ook dat hij de partij inhoudelijk enorm verbreed heeft, met een geloofwaardig verhaal over een sociale en duurzame economie die kansen biedt voor ondernemers."

Als we verder kijken dan het resultaat van Groen kan je echter moeilijk tevreden zijn. Dat de N-VA voor een bijzonder harde 'sociale' politiek staat leidt geen twijfel. Inzake mobiliteit zien we overal ter wereld dat beleidsvoerders meer en meer inzetten op de fiets en het openbaar vervoer omdat de auto nog meer vrij baan geven geen zin meer heeft, terwijl het beleid in Antwerpen de omgekeerde richting in gaat.  Wat energie betreft is er het pleidooi voor peperdure Thoriumkerncentrales dat opnieuw ingaat tegen de logische keuze voor energiebesparing en hernieuwbare energie.

De nationale politiek staat dan ook voor een bijzonder zware opdracht. De N-VA-aanhang roept al dat de stem van de kiezer moet gehoord worden, maar dat betekent uiteraard niet dat de andere partijen mak mee moeten lopen in de marsrichting van Bart De Wever en co.