Groen! pleit voor behoud vuilniszakken voor wegwerpluiers

01 Juni 2009

Op de jongste gemeenteraad van Ninove kwam het gratis verstrekken van een rol huisvuilzakken aan gezinnen met jonge kinderen en incontinentiepatiënten ter sprake, dit om het verdwijnen van de aparte inzameling van wegwerpluiers te compenseren. OCMW-raadslid Veerle Evenepoel en gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel leggen een alternatief voorstel op tafel en pleiten voor het behoud van de aparte zakken die samen met de restvuilniszakken zouden worden opgehaald. De groene raadsleden wijzen er op dat op die manier de economische meerkost voor ILVA van de aparte inzameling wegvalt, terwijl het sociale karakter van de maatregel volledig behouden blijft. Een gratis restafvalzak aan gezinnen met jonge kinderen en incontinentiepatiënten houdt immers geen rekening met onthaalouders of kinderdagverblijven. Bovendien hield het voorstel nogal wat administratie in. Incontinentiepatiënten moesten een doktersattest hebben en van jonge gezinnen moest geweten zijn of en hoeveel kinderen onder de drie jaar ze hebben op 1 januari van het jaar waarin de rol werd aangevraagd. De witte vuilniszakken gewoon laten bestaan biedt voor beide tekortkomingen een oplossing.Opent de gezamenlijke inzameling van witte en gele zakken dan niet de deur naar misbruik? OCMW-raadslid Veerle Evenepoel benadrukt dat die kans minimaal is: "Wouter en ik hebben elk kinderen in de pampers en we spreken dus uit ervaring. Restafval tussen de luiers proppen is niet onmogelijk, maar veel zal het toch niet zijn. We hebben trouwens al aangeboden om zo'n zak mee te nemen naar de gemeenteraad om dit in de praktijk aan te tonen."