Groene fiscaliteit

08 Januari 2014

Groene fiscaliteit

Een taks op huis-aan-huis-reclamedrukwerk levert het gros van de nieuwe inkomsten op voor de stad, een toepassing van het 'de vervuiler betaalt'-principe. Ondanks een relatief goede uitgangspositie ? Stad Ninove heeft een bijzonder lage schuldgraad ? ontsnapt ook Ninove niet aan ingrijpende maatregelen om de stadsfinanciën gezond te houden. Een rechtstreekse en permanente lastenverhoging via de personenbelasting en onroerende voorheffing komt er niet, wel worden retributies op niveau van andere gemeenten gebracht. "Concreet zal de gemiddelde Ninovieter 4 euro per jaar extra betalen via allerhande retributies, een zeer laag cijfer als je naar andere steden kijkt," benadrukt schepen Wouter Vande Winkel, "de grootste bron van extra inkomsten zit in een belasting op het gratis huis-aan-huis reclamedrukwerk, wat behoorlijk wat geld in het laatje moet brengen. Een aantal andere nieuwe belastingen (bijv. op tankstations), een inspanning van het personeel ? de invoering van een 38 uren-week houdt de personeelskosten onder controle ? en een aantal gerichte besparingen laat ons toe een investeringsbudget van rond de 50 miljoen te plannen zonder aan de koopkracht van de burger te raken." Met de toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt' op het reclamedrukwerk maken we werk van een groene fiscaliteit. "Kleine zelfstandigen en kmo's worden in het reglement immers ontzien en zullen geen al te grote taksen betalen," vertelt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer, "het zijn de grote retailers die wekelijks met een fors uit de kluiten gewassen reclameboekje in de bus vallen die het meest zullen bijdragen."

De belasting op het reclamedrukwerk is overigens niet het enige voorbeeld van de invoering van een groene fiscaliteit. In de toekomst komt er ook een belasting op groeven, wat de stad toelaat een taks te heffen op de leemontginningen op Ninoofs grondgebied. "Die ontginning gaat gepaard met zwaar vervoer en dus beschadiging van het wegdek," vertelt bestuurslid Joachim De Maeseneer, "logisch dus dat de stad ook daar extra inkomsten zoekt."