Groener wagenpark voor de stad

08 Januari 2014

Groener wagenpark voor de stad

Stad Ninove stapt wil het eigen wagenpark vergroenen. Dat is goed voor minder uitstoot en minder uitgaven voor de stad. Stad Ninove kan in een proefproject van Eandis stappen om het eigen wagenpark te vergroenen. Door de aanwezigheid van een CNG-pomp aan het DATS-pompstation is de stad bij uitstek interessant om in een dergelijk proefproject te stappen. "CNG of Compressed Natural Gas ? aardgas onder druk ? is een brandstof die minder uitstoot en minder fijn stof veroorzaakt en is dus één van de alternatieven voor de klassieke benzine- of dieselmotor. Omdat er in Ninove al een CNG-pomp staat, kunnen we het hele pakket aan alternatieven gebruiken voor het wagenpark van de stad," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. In eerste instantie voert Eandis een quickscan van het bestaande wagenpark en de geplande investeringen uit. "Op basis van het type en het gebruik van het voertuig kunnen we dan bepalen welke technologie het meest geschikt is voor de inzet van dat specifieke voertuig: elektrisch, benzine  of CNG," verduidelijkt Vande Winkel, "Die quickscan kan uitgroeien tot een concreet actie- en investeringsplan. Doel is een milieuvriendelijker en goedkoper wagenpark te hebben."

Groen bestuurslid Britt Eriksson is tevreden met het initiatief: "Het kan een eerste stap zijn om de CO²-uitstoot in te perken. Meer van dat, zou ik zeggen!"