Herinrichting Den Dollar miskleun van 5.3 miljoen

01 April 2010

Herinrichting Den Dollar miskleun van 5.3 miljoen

Normal 21false

false false

NL-BE
X-NONE
X-NONE

Groen! Ninove trekt fel van leer tegen het ontwerp van
herinrichting van kruispunt Den Dollar van het Vlaams Gewest. Het kruispunt is
de toegangspoort voor scholieren van Appelterre-Eichem, Voorde, Outer, Aspelare
en Nederhasselt naar het centrum van de stad, maar houdt haast geen rekening
met de zwakke weggebruiker. "Senioren of ouders met kinderen kunnen niet eens
op een voetpad rekenen om veilig de weg over te steken, terwijl die op sommige
plekken drie rijvakken telt," stelt Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande
Winkel.

De Vlaamse regering trekt met het VIA-project (Vlaanderen In
Actie) voluit de kaart van de transport- en distributiesector. Wat dat concreet
betekent voor de inwoners van een provinciestad als Ninove wordt pijnlijk
duidelijk wanneer je het ontwerp van herinrichting van het kruispunt Den Dollar
bekijkt: de doorstroom van auto's en vrachtwagens is prioriteit nummer 1, de
zwakke weggebruiker wordt als een lastige bijkomstigheid beschouwd. De
superrotonde die men rond Den Dollar wil creëren telt geen enkel zebrapad,
zelfs niet ter hoogte van de drie grote verkeersassen (Brakelsesteenweg,
Aalstersesteenweg en Brusselsesteenweg). Voor fietsers die naar het
stadscentrum willen rijden voorziet het ontwerp slechts in een
fietsoversteekplaats, zelfs daar waar (bijv. aan het begin van de Elisabethlaan)
de weg drie rijvakken telt. Oudere mensen met een beperkter zichtvermogen en
die zich door lichamelijke beperkingen onzeker voelen of ouders met kleine
kinderen hebben dus niet de mogelijkheid om van de fiets te stappen en te
wachten tot een vriendelijke automobilist hen de weg over laat steken om via
een veilig zebrapad de overkant te bereiken. Dergelijke zwakke weggebruikers
vertragen immers enkel de verkeersstroom?

Zeker buiten de spitsuren worden die oversteekplaatsen een
echt probleem. "Werp een blik op het ontwerp en je ziet dat het ontwerp van de
rotonde in verkeersluwe uren hoge snelheden toelaat," benadrukt raadslid Wouter
Vande Winkel.

Een ander verhaal is het tijdens de spits. Voorzitter David
Vanbellingen stelt zich immers ernstige vragen bij het nut van de werken: "Het
Vlaams Gewest wil een betere doorstroming van het verkeer, maar zowel op de
Brakelse-, de Aalsterse- als de Brusselsesteenweg komt die verkeersstroom toch
weer op een enkel rijvak terecht. Concreet: terwijl je nu in het midden van de
spits staat aan te schuiven van aan de Pollarebaan tot aan de Sint-Theresiakerk
zal je sneller voorbij Den Dollar zijn maar staan aanschuiven van aan de brug
over de Dender. 5,3 miljoen euro om het fileprobleem enkel te verleggen en dat
allemaal ten koste van fietsers en voetgangers is verkeerd besteed
belastinggeld."

Hoewel het openbaar onderzoek nog niet gestart is, plaatst
Groen! al een ontwerp van bezwaarschrift op haar website. Geïnteresseerde
burgers kunnen dat bezwaarschrift nu al becommentariëren en later eventueel
gebruiken om zelf bezwaar aan te tekenen tegen de voorliggende plannen. In de
komende weken hopen we buurtbewoners en belangenverenigingen warm te kunnen
maken voor een breed actiefront. "Ninove is Antwerpen niet," benadrukt raadslid
Vande Winkel, "enkel een initiatief dat breed gedragen wordt ? dus niet alleen
door politieke partijen ? heeft kans op succes."

 

Contact: [email protected]