Herinrichting Halsesteenweg en Albertlaan : buurtbewoners krijgen eerste woord

10 Juni 2012

Bij de herinrichting van de Halsesteenweg in de dorpskern van Neigem en de Albertlaan in Ninove krijgen de bewoners het eerste woord. Een amendement van raadslid Wouter Vande Winkel (Groen) om al een hoorzitting te organiseren over het basisontwerp werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.  Bij de heraanleg van gewestwegen is het meestal de gewoonte dat de buurtbewoners pas op het einde gehoord worden. Een basisontwerp wordt eerst besproken door de officiële instanties als het gewest, de lokale politie, De Lijn enz. en pas in een latere fase aan de buurt voorgelegd. "Het is onlogisch dat  die pas op het einde van de rit aan het woord komen," zegt Vande Winkel,  "de omwonenden kennen de situatie als geen ander en dat op de verschillende momenten van de dag ? en juist dat perspectief ontbreekt bij de meeste mensen die aan de ontwerptafel zitten."Op vraag van sp.a-Groen krijgt het ontwerpbureau uitdrukkelijk de opdracht om voor de opstart van de overlegvergaderingen met de officiële instanties een hoorzitting te organiseren voor de buurtbewoners. "Het is een goed voorbeeld van één van de kernpunten van ons programma," benadrukt voorzitter Jordy De Dobbeleer, "vroegtijdige inspraak is immers heel belangrijk voor ons in het beleid."