Herverkiezingen van de baan

14 Februari 2013

Open VLD, SP.A-Groen en CD&V zijn zeer tevreden met de beslissing van de Raad van State om de Ninoofse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober geldig te verklaren. Hiermee komt een einde aan de periode van politieke en bestuurlijke onzekerheid die er sindsdien was. Onze partijen kunnen zich eindelijk focussen op een ambitieus beleid voor onze stad. Op korte termijn zullen de nieuwe gemeente- en OCMW-raad geïnstalleerd worden op basis van de verkiezingsuitslagen van 14 oktober. De schepenen zullen vervolgens hun eed kunnen afleggen en de burgemeester kan nu ook voorgedragen worden om dan benoemd te worden door de gouverneur. Minstens even belangrijk is dat nu ook het beoogde bestuursakkoord tussen de coalitiepartijen kan geformaliseerd worden. Met een ambitieuze visie willen we een eerlijk antwoord geven op de uitdagingen op vlak van werkgelegenheid, mobiliteit, stadsvernieuwing, veiligheid, bruisend stadsleven, demografie en welzijn. Wij engageren ons uitdrukkelijk om een constructieve en open bestuursstijl te hanteren, waarbij we onze stad verder willen vernieuwen. We willen dit doen op een transparante en positieve manier en via inspraak en communicatie met de inwoners van onze stad en deelgemeenten.Wij willen nu vooral aan de slag gaan. De 38.000 Ninovieters hebben lang genoeg gewacht. Tijd voor actie!