Het lenteakkoord

22 Maart 2013

Het lenteakkoord

Na maanden intensief en constructief overleg is het zover. De nieuwe bestuursmeerderheid van Open VLD, SP.A/Groen en CD&V is fier de beleidsnota voor deze legislatuur te mogen presenteren. Het is een Lenteakkoord geworden met 100 initiatieven voor een b(l)oeiend Ninove.

 De beleidsnota werd eerder deze week afgerond en ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende partijbesturen. Vandaag werd hij ook overgemaakt aan alle gemeenteraadsleden en voorgesteld op een persconferentie. Volgende week woensdag zal de beleidsnota besproken worden op de Gemeenteraad.

Volgens ons kan deze nota samengevat worden onder volgende kernpunten: Ninove wordt 'een socialere stad', 'een stad die luistert en overlegt, ook in de deelgemeenten', 'een stad die iedereen betrekt', 'een verkeersveiligere stad' en 'een aangename, bruisende en groene stad'.

 Maar lees alles gerust op uw gemak eens na. En laat het ons weten als je vindt dat iets ontbreekt, of nog beter kan. En vooral ook: help ons de komende jaren mee dit ambitieuze programma te realiseren. En por ons maar aan als we ergens achter op schema lopen. 100 op 100 halen zou straf zijn, maar we zullen, samen met jullie, ons uiterste best doen.