Initiatieven voor een socialer Ninove

27 April 2013

Initiatieven voor een socialer Ninove

Het lenteakkoord geeft een voorzet voor het OCMW-beleid voor de komende legislatuur. Het OCMW-Ninove staat voor enkele grote uitdagingen, aldus OCMW-raadslid en Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer. "Ik zie drie grote uitdagingen voor de komende jaren: de vrijgrijzingsgolf, het aanpakken van de armoede en de integratie-uitdaging." OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a-Groen) over de vergrijziging: "Om de vergrijzingsgolf die ook Ninove treft op te vangen, willen we met het OCMW verder inzetten op kwaliteitsvolle ouderenzorg. Dat willen we doen door op 4 sporen te werken: verdere ondersteuning van het netwerk aan thuiszorgdiensten, de bouw van assistentiewoningen (dit is de nieuwe naam voor serviceflats) in zowel Denderwindeke als Ninove, de planning van een extra rustoord in Ninove voor zwaar zorgbehoevenden en tot slot willen we ook gaan voor een lokaal dienstencentrum als ontmoetingscentrum voor senioren."OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer over de armoedeproblematiek: "Met de sociaal-economische crisis die volop woekert en de lage uitkeringen, is ook de armoedekloof in Vlaanderen enorm toegenomen. Vooral de strijd tegen kinderarmoede wordt een groot aandachtspunt. Daarrond gaan we een project indienen bij de Vlaamse regering want dit is de meest onrechtvaardige vorm van armoede. We willen ook inzetten op de activering van de leefloners. We beseffen dat werk niet alleen financiële ademruimte biedt maar ook welzijn. Wie werkt, komt uit het isolement en is doorgaans gelukkiger. Dat willen we doen door het stimuleren van maatwerkbedrijven, sociale economie initiatieven en de uitbreiding van het aantal artikel 60-jobs waar we leefloners stimuleren naar een job op de reguliere arbeidsmarkt."

Tot slot willen we met sp.a-Groen de integratie-uitdaging volop aangaan. De nabijheid van Brussel en de relatief lage huur- en koopprijzen van huizen zorgt voor een toeloop van nieuwkomers, vaak anderstalig. Het aanbod van lessen Nederlands moet omhoog en we willen hen actief naar de lessen Nederlands leiden. We slaan twee vliegen in een klap: we brengen ze makkelijker in contact met de 'oude' Ninovieters en verhogen hun kans op een job.