Invoering deontologische code voor OCMW-personeel heeft nood aan sereniteit

31 Mei 2013

Invoering deontologische code voor OCMW-personeel heeft nood aan sereniteit

Afgelopen woensdag stelde Forza-zwaargewicht Guy D'haeseleer in de Ninoofse OCMW-raad voor om de deontologische code van de stad te kopiëren naar één voor het OCMW. Het OCMW van Ninove heeft tot dusver geen deontologische code voor haar personeel en zijn bijvoorbeeld het dragen van religieuze of politieke kentekens niet expliciet verboden. Link met een dossier en verschil tussen OCMW en stad 

"De link met het voorval met de poetsvrouw met de hoofddoek in het rustoord is echter overduidelijk. Het is alsof het invoeren van bijkomende regels volledig aan haar tewerkstelling te wijten zou zijn. De invoering van zo'n deontologische code heeft echter alle belang aan een sereen en kalm klimaat. Dit is een grote verandering om dan snel snel te gaan", aldus OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer (sp.a-Groen). We mogen ook niet voorbijgaan aan de verschillende vormen van tewerkstelling tussen de stad en het OCMW. Verscheidene werkgelegenheidsinitiatieven gebeuren in een andere context en vragen een specifieke aanpak.

 Voorval in rustoord veroordeeld

Het optreden van D'haezeleer in het rustoord werd scherp veroordeeld. Jordy De Dobbeleer: "Persoonlijk vond ik de inval van D'haezeleer in het rustoord, een halfuur nadat de vrouw haar stageperiode begon, absoluut niet kunnen. Je moet je voorstellen dat je net bent aangeworven en dat iemand je direct de les komt spellen. Uiteraard ben je dan verbijsterd en vernederd. Ook de foto op Facebook van het personeelslid in kwestie was beneden alle peil. Tot slot was zijn onaangekondigd bezoek een inbreuk op het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, dat stelt dat een bezoek aan de werkvloer moet worden aangevraagd. Het is opnieuw duidelijk dat D'haezeleer zich zelf niet aan de regels houdt. Het triestige van al is dat de extreem-rechtse kopman zich wil profileren op de kap van een werkneemster die met goede bedoeling startte. Een zielig schouwspel."

Verscheidene partijen wezen nog fijntjes op de goedkeuring van de tewerkstelling door een ander Forza-raadslid in het specifieke comité.

De meerderheidspartijen stemden niet in met de invoering van de deontoligische code die Guy D'haeseleer voorstelde. De invoering van een deontologische code zal op een later ogenblik het voorwerp van grondig debat zijn.