Islamitisch Centrum: N-VA volgt Forza...

07 Januari 2014

Zoals verwacht leidde de vergunning van een Islamitisch Centrum tot een verhit debat op de gemeenteraad. De lokale N-VA-afdeling liet zich jammer genoeg van zijn bruinste kant zien? Recent herbevestigde de Bestendige Deputatie (de provincie) de vergunning voor een Islamitisch Cultureel Centrum aan de Edingsesteenweg. Het Vlaams Belang legde een voorstel op tafel om tegen de beslissing in beroep te gaan, maar daar ging de meerderheid niet op in. Uiterst betreurenswaardig is de houding van de N-VA, die het voorstel voluit steunde.Daarmee neemt de lokale afdeling van de N-VA helaas duidelijk afstand van de lijn die N-VA nationaal volgt.  Als de N-VA één verdienste heeft, is het wel dat het de politieke vleugel van de Vlaamse Beweging heeft weggetrokken van het racisme en het ingebakken wantrouwen tegenover nieuwe Belgen waar het Vlaams Belang een patent op heeft. De N-VA bracht een verhaal van rechten en plichten.

En laat dat nu net het verhaal van het islamitisch centrum in Ninove zijn: het recht om met eigen middelen een plek te hebben waar de moslimgemeenschap zich kan ontplooien. De bouwvergunning overleefde ondertussen al een bijzonder woelige procedure en werd tot spijt van wie het benijdt nogmaals bevestigd ? maar helaas heeft de N-VA Ninove moeite met de rechtsgang.

Kopstuk Rudy Corijn betreurde het bovendien op de gemeenteraad dat de kas van de lokale afdeling leeg was, anders zou de lokale N-VA net als het Vlaams Belang de gerechtelijke procedure financieel mee willen ondersteunen. Daarmee lijkt de N-VA een wedstrijdje 'Wie bakt het het bruinst' te starten. We moeten ons uiteraard niet bemoeien met de strategie van andere partijen, maar als je 't ons vraagt is dat een strategie die alleen maar kan mislukken?