Jordy De Dobbeleer nieuwe voorzitter PWA

22 Juni 2013

Jordy De Dobbeleer nieuwe voorzitter PWA

Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer werd in juni verkozen tot voorzitter van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Ninove.  PWA Ninove vzw heeft twee grote opdrachten. Allereerst verschaft ze korte opdrachten aan langdurig werkzoekenden: kleine opdrachten bij particulieren of verenigingen die met PWA-cheques kunnen betaald worden en die voor de werkzoekende een toelage zijn op de werkloosheidsuitkering. Een voorbeeld van zulke opdrachten is de reiniging van de grafstenen vóór Allerheiligenperiode of kleine klusjes of tuinwerken. Ook verenigingen en scholen maken gebruik van deze werknemers voor bijvoorbeeld voor- en naschoolse kinderopvang.Daarnaast is de vzw ook een dienstenchequeonderneming die bijna 40  poetshulpen tewerkstelt. 

Paritair samengestelde raad van bestuur

De Raad van Bestuur van PWA is samengesteld uit 6 leden door de Gemeenteraad gekozen en 6 leden vanwege de sociale partners (o.a. vakorganisaties en Boerenbond). De voorzitter is steeds iemand die door de Gemeenteraad is aangeduid. De Raad van Bestuur duidde Jordy De Dobbeleer aan die hiermee Freddy Van Eeckhout (CD&V) opvolgt.

Toekomst

"In Ninove zijn er verschillende spelers in de sociale economie (OCMW, de stad en PWA). We willen met de meerderheid meer mensen aan het werk krijgen. Vooral personen die weinig kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt willen we aan de slag krijgen. Het is nu de bedoeling om samen met het OCMW en de stad extra sociale tewerkstelling te realiseren, de PWA kan hierin zeker een rol spelen," aldus kersvers PWA-voorzitter Jordy De Dobbeleer.