Kinderdagverblijf Abdijstraat: sp.a - Groen! vragen compensatie voor verlies speelruimte

28 Oktober 2011

Kinderdagverblijf Abdijstraat: sp.a - Groen! vragen compensatie voor verlies speelruimte

Op de jongste gemeenteraad werden de plannen voor het nieuwe kinderdagverblijf in de Abdijstraat goedgekeurd. Niet volledig naar de zin van sp.a-Groen! Beide partijen onthielden zich bij de stemming. Vooral het verlies aan speelruimte valt zwaar. Op de jongste gemeenteraad werden de plannen voor het nieuwe kinderdagverblijf in de Abdijstraat goedgekeurd. Niet volledig naar de zin van sp.a-Groen!.

Wouter Vande Winkel, gemeenteraadslid Groen!, geeft uitleg bij zijn onthouding: "Natuurlijk zijn we niet tegen de komst van een kinderdagverblijf in de binnenstad. Ninove zit al serieus onder het Vlaams gemiddelde en er moet een inhaalbeweging komen. Deze crèche biedt in eerste instantie ruimte voor 25 kinderen met mogelijkheid tot 40 plaatsen. Gezien de noden zal die uitbreiding er in de toekomst wellicht komen. Probleem is wel dat de speelruimte voor kinderen stukje bij beetje verdwijnt in Ninove. Als we niet opletten wordt het stadspark de enige ruimte waar kinderen in Ninove nog buiten kunnen spelen."

De eerste plannen lokaliseerden de crèche op de terreinen van de boogschutters maar om de een of de andere reden verhuisden ze naar de overkant naar de speeltuin. Wouter: "Waarom kan men geen afspraken maken met de schutters of ze inplanten in een veilige zone? Nu moet de speeltuin maar plaats maken."

Groen!-Voorzitter David Van Bellinghen betreurt het verlies aan speelruimte: "Opnieuw moeten we vaststellen dat speelgroen verdwijnt voor gebouwen. In het verleden zagen we al de speeltuin in Preulegem verdwijnen. Wij vragen dan ook compensatie voor dit verlies. Waarom geen speelruimte maken op de terreinen van de vroegere cultuurdienst (Vuurkruiserstraat)? Of wachten we hier opnieuw op beton?"

sp.a en Groen! Ninove pleiten voor meer buurtgroen en speelruimte. Pas dan wordt Ninove een leefbare kindvriendelijke stad.