Klacht tegen ontwerp herinrichting kruispunt Den Dollar

10 Juni 2010

Groen! Ninove is vast van plan klacht in te dienen tegen de goedkeuring van het ontwerp van de herinrichting van Den Dollar. Vermoedelijk zullen ook de andere partners van Actiegroep Den Dollar de klacht onderschrijven. Hoewel het openbaar onderzoek nog volop aan de gang is, hecht de gemeenteraad volgende week al zijn goedkeuring aan het ontwerp. "Een slag in het gezicht van de burger: die mag zijn mening geven, maar men gaat wel een beslissing nemen nog voor hij of zij is uitgesproken," volgens Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel, "Bovendien compleet onwettig: de herinrichting is een onderdeel van het Ninoofs Mobiliteitsplan en dus moet de stad volgens het mobiliteitsdecreet het participatiebeginsel volgen: de burger tijdig en effectief betrekken bij het uitvoeren van het Mobiliteitsplan." Voorzitter David Vanbellingen vat de toestand bondig samen: "De stad informeerde de burger pas drie jaar na het eerste ontwerp en nu neemt men een beslissing zonder het openbaar onderzoek af te wachten. Dat is noch tijdig, noch effectief en dus decretaal verboden."